Skip to main content
  • Vereenvoudigde douaneaangifte

Toepassing EiDR

Op basis van de nieuwe Europese douanewetgeving kan de klassieke douaneaangifte vervangen worden door EiDR (Entry in the Declarant’s Records), waarbij de aangever een vereenvoudigde douaneaangifte inschrijft in zijn administratie. Eind 2017 heeft de Belgische douane een omzendbrief gepubliceerd over deze EiDR-toepassing.

Met de nieuwe Europese douanewetgeving kunnen aangevers geen vergunning domiciliëringsprocedure meer aanvragen. Economische operatoren kunnen gebruikmaken van een EiDR-vergunning indien zij voldoen aan bepaalde AEO-criteria. Operatoren die over een AEO(C)-vergunning beschikken, kunnen zelfs vrijstelling van kennisgeving verkrijgen: op het ogenblik dat de aangifte in de administratie van de aangever wordt ingeschreven, worden de goederen bij in- of uitvoer douanetechnisch als vrijgegeven beschouwd.

EiDR kan toegepast worden voor de volgende douaneregelingen: in het vrij verkeer brengen, douane-entrepot, bijzondere bestemming, actieve en passieve veredeling, uitvoer en wederuitvoer.  

De procedure wordt hier uitvoerig toegelicht.