Are you future-proof?

18/09/2018

Mobiliteit in en rond Brussel is vandaag een hot topic. De bereikbaarheid van de regio kan enkel gegarandeerd worden als we maatregelen nemen om de verschillende vervoersmodi op en langs de Ring rond Brussel verder uitbouwen en versterken.

Zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer moeten worden opgenomen in de mobiliteitsmix. Met de optimalisatie van de Ring rond Brussel, de verdere uitbouw van het openbaar vervoer en de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur wordt er hard gewerkt aan de juiste infrastructuur. Maar er is ook een omslag nodig in de manier waarop het werknemersverkeer en de logistiek zijn georganiseerd.

Om bedrijven en hun werknemers te ondersteunen om samen die omslag te maken wordt 'The New Mobility Network' opgericht. Met dit netwerk voor bedrijven willen we elkaar inspireren en op zoek gaan naar mogelijke samenwerkingen tussen bedrijven om woon-werk of logistieke verplaatsingen in de toekomst anders te organiseren.

Het netwerk wordt gelanceerd tijdens het eerste congres 'Are you future-proof?'. Tijdens het congres willen we je inspireren met een nieuwe kijk op mobiliteit en tonen we hoe je als bedrijf zelf de eerste stappen kan zetten naar betere mobiliteit. Experten en bedrijven die de stap al gezet hebben delen hun ervaring en daarna kan je op de mobiliteitsmarkt kennis maken met verschillende concrete mobiliteitsoplossingen en leveranciers.

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare werken Ben Weyts sluit het plenair gedeelte af en opent de mobiliteitsmarkt.

Volgende sprekers zullen aanwezig zijn:
Peter Lagey - Multimodaal Vlaanderen
Frederic Keymeulen - Transport en Logistiek Vlaanderen
Jan Borré - Via Mobile
Inge Hugo - Octa+
Nico Van Elzen - UZ Brussel
Filip Remmerie - North Sea Port
Robert de l’Escaille - Deloitte

Het volledige programma kan je hier vinden.

 

Werken aan de Ring