Skip to main content
  • Update gebruik dataelementen bij elektronisch dataverkeer met douane

Update gebruik dataelementen bij elektronisch dataverkeer met douane

Op 19 juli heeft de Europese Commissie de laatste versie van haar European Union Customs Data Model (EUCDM) gepubliceerd.
Dit EUCDM 4.0 omvat alle recente wijzigingen in de douanewetgeving die betrekking hebben op het verplicht elektronisch dataverkeer van goederen met niet-EU-landen.

Het EUCDM is van groot belang in het kader van de uitrol van de digitale douanesystemen. Het overzicht en de planning van deze systemen zijn opgenomen in het IT-werkprogramma van de Commissie.