Skip to main content
  • Transparantie over onderhoudskost spooraansluitingen

De kosten voor de aanleg en onderhoud van private spoorwegaansluitingen in de Antwerpse haven leiden soms tot discussies met Infrabel omwille van de niet-transparantie ervan. In sommige gevallen hypothekeren ze zelfs het gebruik van het spoorvervoer in de Antwerpse haven. Alfaport Voka brengtĀ deze problematiek beter in kaart om dit vanuit de havengemeenschap aan te kaarten bij Infrabel.

Het algemeen beleid van Infrabel voor het beheer van de aanvragen voor een aansluiting op het Belgische spoornet bepaalt dat Infrabel instaat voor de kost voor het materieel van de aansluiting (de wissel en maximum 18 meter spoor). Andere aanlegkosten zijn ten laste van de aangeslotene. Ook het onderhoud van de aansluiting wordt in bepaalde gevallen doorgerekend.

Indien uw bedrijf ervaring heeft met deze problematiek en deze wil delen, mag u dit altijd doorgeven aan eliene.vanaken@voka.be