Skip to main content
  • Tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België

Indien je een buitenlandse werknemer wenst te werk te stellen in België, moet je als werkgever een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B aanvragen. Op basis van die arbeidsvergunning kan de buitenlandse werknemer dan een visum verkrijgen.
 
Eén van de voorwaarden voor deze arbeidskaart is de volgende: de werkgever is nagegaan of in België of in andere lidstaten van de EU er geen andere werknemers aanwezig zijn die –al dan niet na het volgen van de nodige opleiding– geschikt zijn om de openstaande vacature binnen een redelijke termijn in te vullen. Indien dit niet het geval is, kan de tewerkstelling van een werknemer eventueel van buiten de EU toegelaten worden via de toekenning van een arbeidskaart. Dit heet het arbeidsmarktonderzoek.
 
Uitzonderlijk kan ook een arbeidskaart aangevraagd worden met vrijstelling van dit arbeidsmarktonderzoek. Deze vrijstelling geldt voor bepaalde categorieën, onder andere hooggeschoold personeel. Daarvoor dient de buitenlandse werknemer een brutojaarloon van minimaal 38.665 euro (cijfers voor 2013) te bewijzen. De administratie zal dan een arbeidskaart B toestaan voor minimaal 4 jaar, welke eenmalig kan verlengd worden met eenzelfde termijn. Daarna is de aanvraag van een arbeidskaart niet meer nodig. De termijn van 4 jaar zal onbeperkt verlengd worden indien het jaarloon van de werknemer minimaal 64.508 euro bedraagt.

In de praktijk is het zo dat de administratie bijna automatisch een aanvraag weigert voor een werknemer die niet behoort tot één van de vrijgestelde categorieën van het arbeidsmarktonderzoek. Een bepaald brutoloon bewijzen is de eenvoudigste manier om een buitenlandse werknemer te werk te kunnen stellen. Zoals hierboven reeds aangehaald, zijn er ook nog andere uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de potentiële medewerker een programmeur is.

Contactpersoon

Els Delaere

Arbeidsmarkt - Duurzaam Ondernemen

Vraag het @ Voka

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag

Opleidingen Oost-Vlaanderen