Skip to main content
  • Temse/Sint-Niklaas: Van 18 april tot eind september grote hinder op N16 door werken aan Scheldebrug

Temse/Sint-Niklaas: Van 18 april tot eind september grote hinder op N16 door werken aan Scheldebrug

Op 18 april startte De Vlaamse Waterweg met dringende herstellingswerken aan de oude Scheldebrug Bornem‐Temse op de N16 tussen Mechelen en Sint‐Niklaas. Het verkeer wordt tijdens de werken in twee richtingen over de nabijgelegen nieuwe brug geleid. In elke rijrichting is slechtst één rijstrook beschikbaar. Het autoverkeer ondervindt ernstige verkeershinder tot eind september.

Er is schade aan de stalen brugdekplaat van het beweegbaar gedeelte. Om gevaarlijke situaties voor het verkeer te vermijden is dringende herstelling noodzakelijk. 

Herstellingswerken

Vanaf 18 april tot eind september zal de brug niet toegankelijk zijn. Alle verkeer zal in twee richtingen over de nieuwe Scheldebrug Temse‐Bornem worden geleid. De capaciteit ter hoogte van de Scheldekruising wordt gereduceerd van twee naar één rijstrook in elke richting. Om de duur van de onderbreking zo kort mogelijk te houden wordt de klok rond gewerkt, ook tijdens de weekends.

Werken verlengd tot september 2018

Aanvankelijk was voorzien dat de werkzaamheden zouden duren tot 18 juni. Na bijkomend onderzoek blijkt dat de stalen brugdekplaat van het beweegbaar brugdeel veel meer scheuren te bevatten dan ingeschat. De aannemer heeft bijgevolg tot eind september 2018 nodig om de schade grondig te herstellen. Alle verkeer zal in twee richtingen over de nieuwe Scheldebrug Temse‐Bornem worden geleid. De capaciteit ter hoogte van de Scheldekruising wordt gereduceerd van twee naar één rijstrook in elke richting. 

Meer info vindt u hier