Skip to main content
  • Technische regelingen en afspraken bij uitrol Europees IT-douanesystemen

De Europese Commissie heeft een aantal technische regelingen en afspraken vastgelegd over de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van bepaalde elektronische douanesystemen, zoals voorzien in het douanewetboek van de Unie. 
Deze regelingen en afspraken zijn van toepassing op het testen, de uitrol, het voorzien van noodprocedures, het gebruik van de digitale handtekening en de bescherming van de gegevens voor onderstaande IT-projecten: 
-    systeem van de douanebeschikkingen
-    systeem voor uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen (UUM&DS),
-    systeem voor Bindende Tariefinlichtingen (BTI’s)
-    EORI
-    AEO
Meer details zijn terug te vinden in de Europese uitvoeringsverordening.
 

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans