Skip to main content

Wat kan je verwachten?

Voortraject

  • Basisinformatie over hotspot
  • Doelstellingen in kaart brengen
  • Concreet actieplan uitwerken op basis van de vier centrale doelstellingen die belangrijk zijn voor het opzetten van een vestiging in het buitenland
  • Voorbereiden van de pitch

Marktprospectie op locatie

  • Leggen van de juiste contacten ter plaatse (in functie van het actieplan): matchmaking met financiers, potentiële partners, klanten en lokale incubatoren
  • Inspiratie en kennisopbouw via ervaringsdeskundigen, bezoek aan de startup scene

Natraject

  • Outcome van de gesprekken van het marktprospectietraject bespreken
  • Vervolgstappenplan in kaart brengen
  • Actieplan opvolgen en bijsturen

Je doorloopt dit traject samen met 12 peers. Je wisselt ervaringen uit met andere Vlaamse tech scale-ups en verwerft nieuwe inzichten van ervaren ondernemers en internationale experten. Jouw individuele vraagstukken bespreek je met je coach. Op die manier kan je de bedrijfsspecifieke uitdagingen en opportuniteiten in kaart brengen.