Skip to main content
  • Talent Swap
ESF

Oost-Vlaamse bedrijven kampen vandaag met verschillende uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt, zoals:

  • Krapte: de bevolking op actieve leeftijd neemt elk jaar verder af. Jongeren treden later toe tot de arbeidsmarkt en we komen handen tekort om de toekomstige uitstroom van vijftigplussers op te vangen. Werkgevers zullen werknemers moeten aanwerven die vaak nog niet over de juiste competenties beschikken en ze dus zelf moeten opleiden op de werkvloer.
  • Technologische evoluties: door snelle technologische evoluties moeten werkgevers hun werknemers voortdurend bij- of omscholen.
  • Langer werken met goesting: we werken met z’n allen langer en bedrijven moeten dus streven naar een duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Hierbij zal heroriëntatie en opleiding essentieel zijn. 

Het is als werkgever uiteraard niet mogelijk om eigen in-company opleidingen te voorzien voor alle (toekomstige) technische skills en generieke competenties die nodig zijn voor de verschillende functies in het bedrijf. Om bedrijven te ondersteunen in deze opleidingsnood wil Voka Oost-Vlaanderen via het project ‘Talent Swap’ en met de steun van ESF een leeruitwisselingsnetwerk opbouwen. Geografisch wordt het gebied voor het project afgebakend tot de Gentse Haven. 

In dit project zal een leeruitwisselingsnetwerk uitgebouwd worden van werkgevers in de Gentse haven die bereid zijn om werknemers van andere bedrijven opleidingskansen te geven in hun bedrijf. De deelnemende bedrijven ontvangen en sturen werknemers uit op basis van een matching van de onderlinge opleidingsbehoeften en leer- en werkplekken. Het gaat hier niet enkel over formele opleidingen, maar zelfs voornamelijk over informele opleidingen waarbij competenties on-the-job worden aangeleerd of bijgeschaafd.

De focus van dit project ligt op het versterken van competenties en talenten van werknemers op een vernieuwende en verrijkende manier. Individuele werknemers krijgen de kans om mee te draaien in een andere, nieuwe, prikkelende werkomgeving en scherpen on-the-job hun competenties en talenten aan.

Concreet zullen we in 2019 de haalbaarheid van het leeruitwisselingsnetwerk onderzoeken en in 2020 dan de effectieve uitwisseling opstarten.

Contactpersonen

Griet Santy

Groeitrajecten - Arbeidsmarkt

Helena Vancampenhout

Arbeidsmarkt - Innovatie