Skip to main content
  • Stopzetting Europese ingebrekestelling havenarbeidsorganisatie

Op zelfde elan logistiek regelen

Alfaport-Voka neemt kennis van de stopzetting van de Europese ingebrekestelling tegen de Wet Major. De Europese Commissie stemde onder bepaalde voorwaarden in met het compromis dat door de sociale partners werd uitgewerkt. Alfaport-Voka juicht toe dat dit compromis in volledige sociale rust werd bereikt. Het huiswerk is daarmee echter nog niet af.

Ook na deze aanpassing van de havenarbeidsorganisatie is er nog steeds geen bevoegdheidsbepaling van het Algemeen Contingent binnen en buiten het havengebied. Alfaport-Voka roept de federale regering en de sociale partners dan ook op om in dezelfde geest van constructief overleg een duurzame oplossing te vinden voor de logistieke arbeid binnen het havengebied. Immers, wanneer de logistieke activiteiten binnen en buiten het havengebied volgens dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen uitgevoerd worden, zal dit logistieke ondernemingen in het havengebied helpen om hun activiteiten uit te breiden, voor nog meer jobs zorgen en de goederenstromen in de haven van Antwerpen duurzaam verankeren.