Skip to main content
  • Stimulering innovatieprojecten in samenwerking met andere bedrijven

Stimulering innovatieprojecten in samenwerking met andere bedrijven

Innovatie is noodzakelijk om de verdere ontwikkeling van onze economie te waarborgen in de huidige geglobaliseerde omgeving. Via innovatiestimulering wordt het innovatief ondernemerschap blijvend geprikkeld en zijn onze Limburgse ondernemers geneigd om hieraan te blijven werken. In het provinciaal economisch beleid wordt er momenteel ingezet op het maken van cross-overs en verbindingen tussen de verschillende sectoren en bedrijven. Deze samenwerkingen kunnen immers zorgen voor nieuwe economische meerwaarde.

Met deze achtergrond heeft de provincie Limburg een subsidiereglement opgesteld dat Limburgse kmo's aanmoedigt om innovatieprojecten in samenwerking met andere bedrijven te realiseren. Binnen dit kader kunnen samenwerkende bedrijven een subsidie aanvragen om innovatieve technieken, materialen, concepten, processen en diensten te onderzoeken, ontwikkelen of testen. Het subsidiebedrag bedraagt maximum 50% van de kosten die werkelijk gemaakt zijn voor het innovatieproject met een maximum van 50.000 euro per aanvraag (de btw is niet subsidiabel).

Op de website van de provincie Limburg kan je nagaan wie in aanmerking komt voor de subsidie, hoe je de subsidie moet aanvragen en kan je enkele succesverhalen terugvinden.  Op deze manier wilt men Limburgse kmo's aanmoedigen om innovatieprojecten samen met andere bedrijven te realiseren.

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo