Infosessie: wat kunnen de steunzones betekenen voor uw bedrijf?

11/07/2017 , johan.grauwels@voka.be

De federale overheid wil het toepassingsgebied van de steunmaatregel in steunzones (ook wel 'ontwrichte zones' genoemd) verruimen, zowel inzake bijkomende locaties, alsook door ingrepen in de wetgeving zelf. Kom tijdens een infosessie te weten wat deze maatregel voor jouw onderneming kan betekenen. 

steunzones

Via deze steunmaatregel wordt de loonkost gedurende 2 jaar verminderd voor extra jobs die gecreëerd worden als gevolg van nieuw investeringen. Momenteel komen vnl. de bedrijventerreinen in de gehele provincie Limburg, de ruime Kempen (tot aan de haven) en een stukje van Vlaams-Brabant in aanmerking voor deze maatregel.

Grote ondernemingen komen enkel in aanmerking mits zij in een gemeente gevestigd zijn die is opgenomen op de Europese regionale steunkaart. Meer info over deze steunmaatregel kan u nalezen op http://www.vlaio.be/maatregel/inhouding-bedrijfsvoorheffing-steunzones.

Een wetswijziging wordt tijdens de zomermaanden gepubliceerd, waardoor meer firma’s beroep zullen kunnen doen op deze steunmaatregel. Daarnaast zijn er recent ook enkele locaties toegevoegd (o.m. incubatoren, bedrijvencentra, …).

Infosessie

Wil je meer weten over de inhoud van deze steunmaatregel en de aankomende uitbreidingen, dan is de infosessie in het Cultureel Centrum in Hasselt op 4 september het ideale moment! Op initiatief van het Ondernemersplatform Limburg (Agoria, Boerenbond, Confederatie Bouw, UNIZO, VKW-Limburg en VOKA) en Agentschap Innoveren & Ondernemen zullen experten deze maatregel en de nakende uitbreidingen toelichten.

Je kan je hier inschrijven voor de infosessie in het Cultureel Centrum in Hasselt.