Skip to main content
  • Stakeholdersoverleg Extra containercapaciteit Antwerpen

Op 18 april vond een druk bijgewoond actorenoverleg plaats voor het complex project inzake de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (CP ECA). Alfaport-Voka is een van die actoren.

Na een grondige analyse van alle voorstellen, bedenkingen en andere reacties uit de publieke consultatieronde, werden uiteindelijk acht oplossingen voor extra containerbehandelingscapaciteit weerhouden.

  1. Saeftinghedok fase 1;
  2. Saeftinghedok fase 1 bis met behoud van Doel;
  3. Saeftinghedok waarbij enkel de zuidzijde ontwikkeld wordt;
  4. Uitbreiding van Noordzeeterminal, Europaterminal en Deurganckdok Oost
  5. Uitbreiding van de Noordzeeterminal en een containerkaai ten noordwesten van het Deurganckdok;
  6. Uitbreiding van het Deurganckdok langs het Waaslandkanaal en een insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis;
  7. Containerterminal aan de noordzijde van het Delwaidedok in combinatie met een nieuwe zeesluis, een beperkte uitbreiding van de Noordzeeterminal en een halve containerkaai ten noordwesten van het Deurganckdok;
  8. Containerterminal op een kunstmatig eiland in de Schelde ter hoogte van de ‘Schaar van Ouden Doel’ samen met containerbehandeling aan het Verrebroekdok.

 

De acht alternatieven bestaan uit meerdere bouwstenen om de doelstelling van extra containercapaciteit te behalen. Andere voorstellen werden niet weerhouden. De belangrijkste redenen zijn een gebrek aan het invullen van de vraag naar extra capaciteit of strijdigheid met de uitgangspunten van het complex project. Zo biedt het voorstel om ook Zeebrugge in beeld te brengen geen oplossing voor de vraag naar bijkomende containerbehandelingscapaciteit binnen het havengebied Antwerpen.

De volgende weken worden de acht samengestelde alternatieven verder onderzocht, onder andere op het vlak van mobiliteit, milieueffecten en economische en operationele haalbaarheid. Op 17 mei vond een nieuw actorenoverleg plaats. Na een algemene stand van zaken, werden de voorlopige resultaten toegelicht van het operationaliteitsonderzoek, de modelleringen water en het nautisch onderzoek. Het volgende overleg zal plaatsvinden op 6 juli.

Op basis van dit studiewerk zal de Vlaamse regering een ontwerp-voorkeursbesluit nemen. Daarover volgt een openbaar onderzoek. Hiervoor mikt de Vlaamse overheid op eind 2017.
Er worden ook nog werksessies gepland rond openstaande vragen, zoals het operationele perspectief van de terminal en mobiliteitsimpact.

Download hier de presentaties van de afgelopen actorenoverlegmomenten.