Skip to main content
  • Scheldelaan sinds 9 juli terug dubbelrichting

Sinds 9 juli is de Scheldelaan onder de sluizen opnieuw open in beide richtingen. Het verkeer beschikt zowel langs noordelijke als zuidelijke zijde over één rijstrook. Ook de inritten van de bedrijven zijn opnieuw vrij. Enkel de inrit van Ineos is nog niet toegankelijk, tenzij vanuit het noorden (terugdraaien ter hoogte van Inovyn).


Vanaf 1 augustus start men met de aanleg van een nieuw fietspad tussen Ineos en Gunvor (2e inrit). In afwachting tot de volledige indienststelling van het fietspad rijden fietsers tijdelijk over de linkerrijstrook van de Scheldelaan richting het sluizencomplex.

 

Meer info