Skip to main content
Map
  • Relancevoorstel 6: Laat meer flexibiliteit toe in de arbeidsduur

Relancevoorstel 6: Laat meer flexibiliteit toe in de arbeidsduur

  • 18/06/2021

50 jaar of een halve eeuw. Zo ver gaan de belangrijkste ingrepen in onze regels rond arbeidsduur terug. In de 21e eeuw tussen vragen werkgevers en werknemers meer flexibiliteit, maak die dan ook mogelijk.

De fundamenten van de arbeidsduurwetgeving van vandaag gaan terug tot de wet van 14 juni 1921. De arbeidsduurregels zijn organisch gegroeid met de jaren ’70 en ’80 als periodes met de belangrijkste ingrepen. 

Verschillende arbeidsduurstelsels zijn tot stand gekomen in de jaren ’80 en sloten aan op de realiteit van toen. In de jaren ’80 kregen een veertigtal bedrijven van de minister van Tewerkstelling en Arbeid Hansenne de toelating om af te wijken van de Arbeidswet en een nieuw arbeidstijdsstelsel te organiseren in het bedrijf. In de Vlaamse pers sprak men al snel van ‘de experimenten Hansenne’. De bedoeling van de minister was uit de ervaringen van deze experimenten te leren om later de Arbeidswet te kunnen aanpassen.

Niet langer adequaat

Maar de realiteit waarin ondernemingen vandaag werken verandert razendsnel. Een arbeidsregeling die vandaag goed functioneert, kan volgend jaar niet langer adequaat zijn. De experimenten Hansenne, vooruitstrevend in zijn tijdperk, zijn dat in de actuele context niet meer.  
 
De zware procedures in combinatie met een verouderde arbeidswetgeving, maakt dat bedrijven minder wendbaar zijn waardoor de concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen zwaar onder druk komt te staan.  

Wat stelt Voka voor? 

Het wordt dus dringend tijd dat een aantal verouderde concepten in ons arbeidsrecht aangepast worden en dat ondernemingen de kans krijgen om zich vlotter aan te passen aan een steeds veranderende economie. Dit is niet alleen van cruciaal belang om nieuwe ondernemingen aan te trekken, maar ook en vooral om de bestaande Belgische ondernemingen meer ademruimte te geven.  

Flexibiliteit en maatwerk voor zowel werkgever als werknemer moeten daarom de kern van een moderne arbeidsduurregeling zijn.  

Annualisering van de arbeidsduur

Annualisering van de arbeidsduur is een van de pistes tot meer maatwerk en flexibiliteit.

Overschrijdingen van de arbeidsduur worden in principe op kwartaalbasis berekend. Dit wil zeggen dat werknemers op het einde van elk kwartaal hun (gemiddelde) arbeidsduur moeten gerespecteerd hebben. Het verruimen van de referteperiode naar een jaar kan slechts middels collectieve arbeidsovereenkomst.  

Nochtans is het aanpassen van de werkintensiteit tijdens bepaalde periodes vandaag geëvolueerd tot een belangrijke vraag van werknemers (samengestelde gezinnen, work-life, …).  

Annualisering van de arbeidsduur moet dan ook als principe onmiddellijk ingeschreven worden in de Arbeidswet zodat ondernemingen dit voor zowel voltijdse als deeltijdse werknemers onmiddellijk kunnen mogelijk maken.  

 

Bekijk ook de video