Skip to main content
  • Reinigen van scheepsruimen

Omgevingsvergunning niet langer verplicht

Op voorstel van Alfaport-Voka zal voor het reinigen van scheepsruimen van de binnenvaart niet langer een omgevingsvergunning verplicht zijn, zoals momenteel nog in de VLAREM-wetgeving bepaald is. Alfaport-Voka heeft aangetoond dat deze VLAREM-voorwaarden in strijd zijn met het CDNI-verdrag, waardoor er geen level playing field bestond met de omringende landen. Het CDNI (internationale Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart van 9 september 1996) schrijft voor onder welke voorwaarden de scheepsruimen van de binnenvaart moeten gereinigd worden en wat er met het waswater dient te gebeuren. Op voorstel van Alfaport-Voka is de vrijstelling opgenomen in het voorontwerpbesluit tot wijziging van de VLAREM-wetgeving.

Meer informatie via sofie.Coppens@voka.be