Skip to main content
  • Reactie negende alternatief uitbreiding containercapaciteit

Via een ‘tussennota’ werd eind juni een nieuw alternatief voorgesteld in het Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen. Alfaport Voka heeft in een schrijven aan de minister uitdrukkelijk de noodzaak herhaald aan zes ligplaatsen voor de sluizen, dit op vraag van de internationale klanten van de Antwerpse haven.

Het negende alternatief combineert de ontwikkeling van de zuidzijde van een nieuw Saeftinghedok met een capaciteitsuitbreiding van de bestaande dokken. Dit ‘halve’ Saeftinghedok levert een capaciteit op van 3,2 miljoen TEU, terwijl de bouw van extra kades langs het Waaslandkanaal, de verdieping van de Europaterminal en een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis goed zijn voor een gezamenlijke extra capaciteit van 4 miljoen TEU.

Download hier de volledige reactie van Alfaport Voka op dit negende alternatief.

De Vlaamse overheid verwerkt momenteel alle ontvangen reacties, om in de loop van deze maand de alternatievenonderzoeksnota te actualiseren. Verwacht wordt dat ze nog dit jaar een voorontwerp van voorkeursbesluit zal nemen.