Skip to main content
  • Project Seine Schelde

Betekenis van de Seine-Scheldeverbinding

Het Seine- en het Scheldebekken zijn twee van Europa’s belangrijkste economische regio’s. Toch bestaat er tussen deze beide regio's nog geen vaarweg voor grote tonnenmaat.

Het project Seine Schelde is een grootscheeps binnenvaartproject waar Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk, samen met de Europese Unie, hun schouders onder zetten. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg maken. Resultaat? Minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een schoner milieu.

Europa telt zo’n 40.000 kilometer bevaarbare waterwegen. Met Seine Schelde verbeteren we om en bij de 1.100 kilometer daarvan. De verbinding tussen de Seine en de Schelde is een belangrijke schakel in het waterwegennetwerk, maar moet aangepast worden aan de noden van de moderne binnenvaart. In Vlaanderen passen we maar liefst 7 vaarwegen en hun infrastructuur aan. Om de verbinding compleet te maken, wordt in Frankrijk een volledig nieuw kanaal gebouwd, het kanaal Seine-Nord Europe. De ambitie is om in 2026-2027 klaar te zijn met het nieuwe kanaal.

In Vlaanderen zijn de werken ondertussen volop bezig. In 2030 moet het volledige project in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk voltooid zijn.

Voor meer algemene informatie over het project Seine Schelde kan u terecht op www.seineschelde.be.

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat