Skip to main content
  • Project Noorderlijn

Knip Leien tot eind 2018

Op 5 juni starten Stad Antwerpen, De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer met de heraanleg van het Operaplein. Tegelijkertijd begint de aanleg van een nieuwe ondergrondse parking en autotunnels onder de Leien. Deze werken, die deel uitmaken van het project Noorderlijn, zullen een grote impact hebben op de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van stad en haven.

Tot eind 2018 worden de Leien onderbroken tussen de Violierstraat en de Maria-Theresialei. Hierdoor zal er tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Er wordt bijkomende verkeersdrukte verwacht op de alternatieve routes, zoals de Ring, de Singel en het knooppunt Merksem.

Verbinding Italiëlei met Frankrijklei doorgeknipt

De Noorderlijn is de nieuwe tramverbinding tussen het centrum van de stad, het Eilandje en het noorden van de stad. Om die aan te leggen wordt de verbinding tussen de Italiëlei en de Frankrijklei voor anderhalf jaar doorgeknipt. Het historisch centrum wordt in drie zones verdeeld: ‘Centrum Noord’, ‘Centrum Oost’ en ‘Centrum Zuid’. Het verkeer wordt in eerste instantie zo veel mogelijk via de Ring en de Singel door middel van signalisatie naar een van deze zones geleid. Vervolgens moet het verkeer via centrale assen deze zones binnenrijden.

Impact op de haven

De werken zullen ook de bereikbaarheid van de haven beïnvloeden. Bijkomend verkeer wordt verwacht op de alternatieve routes, zoals Ring en Singel. Het knooppunt Merksem zal extra belast worden. Verkeer van en naar het zuidelijke havengebied wordt daarom aangeraden via het knooppunt Ekeren te rijden, waar de werken ondertussen afgerond zijn.

knip leien haven impact

Naar de stad

Voor bestemmingen binnen de stad, consulteert u best vooraf deze kaart. Ga na in welke zone uw bestemming ligt. Informatie en kaartmateriaal over de knip van de Leien vindt u hier. Omdat de werken ernstige hinder voor het autoverkeer zullen veroorzaken, probeert u best de spits te mijden. Ook kan het openbaar vervoer een beter alternatief zijn om de stad te bereiken. Het aanbod en de mogelijkheden op tramlijnen 6,7, 8 en 10 worden vanaf 5 juni uitgebreid en maken betere verbindingen vanuit de Park & Rides mogelijk. Ook de fiets is een interessante en gezonde optie.