Skip to main content
Map
  • Productinnovatie West-Vlaanderen

Innovatie & Digitalisering

Innovatie & Digitalisering
Met het productontwikkelingstraject 5X5® helpen wij u om uw nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen in samenwerking met een extern ontwerpteam.

Zijn uw producten of diensten klaar voor de toekomst?

Voor elke onderneming geldt: “elk product of dienst heeft slechts een beperkte levensduur”. Er komt onherroepelijk een moment waarop de markt nieuwe eisen zal stellen. Voor een onderneming die wil groeien, is het dus noodzakelijk deze groei te zoeken bij nieuwe producten en/of diensten.

Voka West-Vlaanderen kan hulp bieden bij het ontwikkelen van deze producten en/of diensten. We doen dit in de vorm van individuele begeleidingstrajecten (5X5®) en in samenwerking met externe ontwerpers en experten. 

Tijdens het 5X5®-programma wordt u voor de duur van het traject gematcht met externe ontwerpers en/of experten die voor uw innovatieproject en uw onderneming geselecteerd werden. Zij denken op een onderbouwde manier met u mee. Alle aspecten van innovatie en productontwikkeling komen hierbij uitvoerig aan bod. Voka West-Vlaanderen biedt gedurende het ganse traject begeleiding, helpt u de juiste keuzes te maken en ziet toe op de te behalen mijlpalen. Een goed geleid ontwerptraject kan uiteindelijk zo’n 20% winst opleveren voor het bedrijf. 

Het einddoel is - naargelang de behoefte van de onderneming - een concept of zelfs de uitwerking van een concept met de juiste expertise.

Is uw onderneming klaar voor de volgende stap? Wilt u dankzij een nieuw product of dienst een nieuwe markt betreden? Wilt u met een nieuwe innovatie uw sector verbazen? Meer informatie kunt u terugvinden in deze folder. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Marijke Bouciqué (tel. 056 26 13 89).

Voka West-Vlaanderen is door de Vlaamse overheid erkend als dienstverlener.

Indien uw onderneming hiervoor in aanmerking komt, kan u voor deze dienst beroep doen op de kmo-portefeuille.
Het registratienummer van Voka West-Vlaanderen in de pijler dienstverlener is DV.A104127

Hieronder kunt u alvast enkele voorbeelden zien van bedrijven die deelnamen aan het 5X5®-programma:

 

Maak bij inschrijving gebruik van de kmo-portefeuille!

5x5       kmo

Registratienummer Voka voor dienstverlening: DV.A104127