Skip to main content
  • Procedure gunning werken Voka-gebouw Aalst

Procedure gunning werken Voka-gebouw Aalst

Op deze pagina vind je alle informatie terug over de procedure rond de gunning van de loten in het Voka-gebouw in Aalst.

Foto Voka Vaart

Alle werken aan het Voka-gebouw te Aalst worden in loten uitgeschreven door het architectenbureau Schuddinck Creations.

Eerste communicatie en bijkomende toelichting

De verschillende loten worden door Voka Oost-Vlaanderen kenbaar gemaakt via twee opeenvolgende oproepen in onze nieuwsbrief en eventueel via het maandblad Ondernemers.

Elk lot kan via de website aangevraagd worden na het achterlaten van uw contactgegevens.

Vul hier jouw gegevens in om alle informatie over de loten te verkrijgen:

Meer info via https://www.voka.be/privacy

Iedereen kan via e-mail (info@architectstevenschuddinck.be) bijkomende technische toelichting over het lot aanvragen. Op telefonische vragen zal niet geantwoord worden. Voor andere vragen kan u terecht bij Voka Oost-Vlaanderen via e-mail aan katrien.moens@voka.be en joke.vanderburght@voka.be

Offerte indienen

Iedereen, zowel leden als niet-leden van Voka Oost-Vlaanderen, die een offerte wenst uit te brengen moet deze digitaal bezorgen aan Schuddinck Creations t.a.v. Dhr. Steven Schuddinck, met Katrien Moens en Joke Van der Burght in kopij, voor 26 februari om 13 uur. Laattijdige offertes zullen niet meer behandeld worden.

Na de offerte

Schuddinck Creations zal alle offertes beoordelen op basis van de prijs en het voorstel (conform het uitgeschreven bestek) en op basis van de ontvangen offertes een ranglijst opmaken. De drie beste aanbieders zullen door Voka Oost-Vlaanderen voor een finale voorstelling van hun offerte worden uitgenodigd. Hier hebben de aanbieders de mogelijkheid om verder toe te lichten, referenties te geven en eventueel commerciële deals voor te stellen.

De drie aanbieders dienen binnen de 7 dagen na het gesprek met Voka Oost-Vlaanderen hun definitieve offerte in, inclusief hun commerciële deals.

Voka Oost-Vlaanderen beslist binnen de 7 dagen na het indienen van de definitieve offertes met wie ze een overeenkomst afsluit.

Banner Voka Vaart

 

Contactpersoon

Katrien Moens

Manager Duurzaam Ondernemen - Financieel en Operationeel Directeur

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka