Plato is het lerend netwerk van Voka - Vlaams netwerk van Ondernemingen. Meer dan 12.000 KMO's hebben reeds vanaf 1990 Plato gevolgd. Het unieke aan Plato is het peterschapsprincipe : meer dan 2.000 m/peters hebben reeds in totaal meer dan 850 groepen begeleid. Ervaringsuitwisseling en kennisoverdracht staan daarbij centraal.

Plato - wie zijn we

Welkom bij Plato

Plato betekent:

 • Uniek, interactief lerend netwerk voor groeibedrijven, vertrekkend vanuit het Voka-netwerk : praktijkcases uit de eigen groep of uit het bredere Voka-netwerk die niet tot de groep behoren
 • Vaste groepen van 15 ‘soortgenoten’ die op vaste tijdstippen gedurende een periode van één of twee jaar samenkomen
 • Een raad van advies: een ideaal klankbord voor al uw individuele vragen, noden en ideeën
 • Geen theoretische verhalen of gastcolleges, wel kennisoverdracht via concrete ervaringen uit de praktijk met de bedoeling te leren van elkaar
 • Transparant en zeer open problematieken of cases binnen KMO’s op tafel leggen en dit in een bijzonder vertrouwelijke omgeving met wederzijds respect
 • Netwerking als belangrijke bron van informatie, kennis en expertise ook over de eigen groep heen via collectieve sessies
 • Exclusieve coaching door kaderleden uit grote bedrijven en/of ervaren kmo-bedrijfsleiders 
Plato - Wat doen we

Wat doet Plato

Plato biedt continu een gevarieerd aanbod trajecten:

 • Plato Ondernemers focust op thema’s die aansluiten bij de noden en behoeftes van bedrijfsleiders.
 • Plato Experten biedt trajecten rond tal van onderwerpen in het bedrijfsleven (HR, finance, etc.). Deze trajecten richten zich tot kaderleden, managers, leidinggevenden en professionals in de ondernemingen.
 • Plato Business legt het accent op onderwerpen die verband houden met specifieke markten en sectoren (bv. retail, zorgsector, business in bepaalde regio’s …).
Plato - Werking

Plato werking

Voka heeft verschillende entiteiten die verspreid zijn over Vlaanderen. Deze entiteiten organiseren tal van Plato-trajecten. Er is dus voortdurend een aanbod van thema’s, locaties en opstartmomenten. Waar, wanneer of wat verkiest u? De keuzemogelijkheden zijn eindeloos.

Een Plato-traject verloopt als volgt :

 • Kick-off: informele kennismaking – aflijnen van de vragen/behoeftes van de groep (maximaal 15 personen per traject) – voorlopige planning
 • Tien periodieke groepsessies per jaar
 • Minimum twee collectieve sessies met Platonisten uit diverse trajecten (getuigenissen, sprekers, netwerkreceptie)
 • Individuele vragen