Skip to main content
Map

Gezonde & gedeelde groei

<< terug naar overzicht

We hebben de komende tien jaar 2% gezonde en gedeelde groei nodig, want zonder groei kunnen we onze welvaartsstaat eenvoudigweg niet overeind houden.

Groei moet voor Voka méér zijn dan een percentage van het bbp. Vandaar dat we met de Groeimonitor een hele reeks indicatoren opvolgen, die breder gaan dan de klassieke parameters van economische groei. 

Hieronder vind je alle subindicatoren terug waarop we stappen vooruit moeten zetten om tot 2% gezonde en gedeelde groei te komen.

Economische groei

Productiviteitsgroei

-0.20 Luxemburg
Vlaanderen 0.8 Referentie 0.8
1.30 Denemarken
Legende:
 • Reële arbeidsproductiviteit per hoofd
 • Gemiddelde jaarwijziging in %
 • 2009 - 2019
Eurostat

Werkgelegenheidsgroei

0.20 Italië
Vlaanderen 0.9 Referentie 0.9
2.70 Luxemburg
Legende:
 • Totale werkgelegenheid (20 - 64 jaar)
 • Gemiddelde jaarwijziging in %
 • 2015 - 2020
Eurostat

Investeringen

16.00 Luxemburg
Vlaanderen 26 Referentie 23.9
26.30 Zwitserland
Legende:
 • Totale investeringsratio
 • In % bbp
 • 2021
Statistiek Vlaanderen

Export

31.60 Frankrijk
Vlaanderen 98 Referentie 55.2
205.40 Luxemburg
Legende:
 • Export van goederen & diensten
 • In % bbp
 • 2019
Ameco/Statistiek Vlaanderen

Gezonde groei

Gezonde levensverwachting

56.40 Finland
België 62.4 Referentie 63.3
73.30 Zweden
Legende:
 • Gezonde levensverwachting bij de geboorte
 • Jaren
 • 2019
Eurostat

Geluk

5929.00 Portugal
België 6834 Referentie 7542
7842.00 Finland
Legende:
 • Samengestelde geluksindicator
 • Score
 • 2018 - 2020
World Happiness Report

Mensen in goede gezondheid

51.20 Portugal
België 75 Referentie 76
83.30 Zwitserland
Legende:
 • Zelfverklaarde gezondheid zeer goed of goed
 • In %
 • 2020
Eurostat

Gedeelde groei

Inkomensongelijkheid

6.50 Duitsland
Vlaanderen 3.3 Referentie 4.1
3.30
Legende:
 • S80/S20-ratio: verhouding hoogste 20% inkomens t.o.v. laagste 20%
 • Ratio
 • 2020
Eurostat/Statistiek Vlaanderen

Armoede

27.00 Spanje
Vlaanderen 13 Referentie 16.9
13.00
Legende:
 • Risico op armoede of sociale uitsluiting
 • In %
 • 2020
Eurostat

Herverdeling

20.20 Italië
België 44.9 Referentie 45.1
52.40 Denemarken
Legende:
 • Impact van uitkeringen op vermindering armoede (excl. pensioenen)
 • In %
 • 2020
Eurostat

Kinderarmoede

31.80 Spanje
Vlaanderen 13 Referentie 17
13.00
Legende:
 • Risico op armoede of sociale uitsluiting (min. 18 jaar)
 • In %
 • 2020
Eurostat

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom