Skip to main content

Arbeidsmarkt

<< terug naar overzicht

De grootste bedreiging voor onze groei? Dat bedrijven nauwelijks nog geschikt personeel vinden. 

De werkzaamheidgraad in Vlaanderen moet omhoog: 85% van alle Vlamingen op actieve leeftijd zou aan het werk moeten zijn, goed voor in totaal 400.000 extra werkenden. Dat is 10% meer dan nu. 

Dat is haalbaar, tonen topregio’s in onder meer Duitsland en Zwitserland ons voor.

Hieronder vind je alle subindicatoren terug waarop we stappen vooruit moeten zetten om tot 85% werkzaamheidsgraad te komen.

Toekomstgerichter werken

Kwaliteit onderwijs

12.90 Italië
Vlaanderen 47.1 Referentie 54.4
66.10 Finland
Legende:
 • Samengestelde indicator kwaliteit onderwijs
 • Index
 • 2020
Eurostat/OESO

STEM

19.00 Luxemburg
Vlaanderen 20 Referentie 24.5
37.00 Duitsland
Legende:
 • Afgestudeerden in STEM-richtingen
 • In % 
 • 2019
     
Eurostat/STEM-monitor

Internetgebruik

16.00 Portugal
Vlaanderen 5 Referentie 1.3
0.00 Noorwegen
Legende:
 • Individuen die nog nooit internet gebruikten
 • In %
 • 2021
     
Eurostat/Statistiek Vlaanderen

Economische migratie

45.00 Oostenrijk
België 61.1 Referentie 52.7
73.80 Luxemburg
Legende:
 • Gemak in werving van buitenlandse arbeidskrachten
 • Survey indicator
 • 2019
WEF

Levenslang leren

7.00 Italië
Vlaanderen 7.7 Referentie 23.1
28.60 Zweden
Legende:
 • Deelname aan onderwijs of opleiding (laatste 4 weken)
 • In % van de 25 tot 64-jarigen
 • 2020
Eurostat

Werkplekleren

0.00 Portugal
België 6 Referentie 62.8
100.00 Denemarken
Legende:
 • Werkplekleren in het beroepsonderwijs
 • In % van de studenten in het hoger secundair beroepsonderwijs
 • 2019
Cedefop

Loonkosten

47.30 Noorwegen
Vlaanderen 41.1 Referentie 40.3
15.70 Portugal
Legende:
 • Compensatie van werknemers (plus belastingen, min subsidies) in de private sector
 • In euro
 • 2020
Eurostat

Inclusiever werken

Werkzaamheid nieuwkomers

58.20 Frankrijk
Vlaanderen 59.2 Referentie 64.9
75.70 Portugal
Legende:
 • Werkzaamheidsgraad van mensen geboren buiten de EU
 • In % van de 20 tot 64-jarige inwoners geboren buiten de EU
 • 2020
     
Eurostat

Inactiviteitsgraad

30.20 Italië
Vlaanderen 21 Referentie 15.2
11.60 Zweden
Legende:
 • 20 tot 64-jarigen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt
 • In % van de 20 tot 64-jarigen
 • Q3 2021
Eurostat

Personen in gezinnen waar weinig gewerkt wordt

10.00 Italië
Vlaanderen 7.6 Referentie 8.4
5.10 Portugal
Legende:
 • Personen in gezinnen met lage arbeidsintensiteit
 • In % van de min 60-jarigen
 • 2020
Eurostat

Werkzaamheid laaggeschoolden

50.90 Italië
Vlaanderen 52.9 Referentie 60.1
70.10 Zwitserland
Legende:
 • Werkzaamheidsgraad van mensen met ten hoogste lager secundair onderwijs
 • In % van de 20 tot 64-jarige laaggeschoolden
 • 2020
Eurostat

Vrouwen in managementfuncties

22.80 Luxemburg
Vlaanderen 37 Referentie 32.8
43.80 Zweden
Legende:
 • Vrouwen in managementfuncties (20 tot 64-jarigen)
 • In %
 • Q3 2021
Eurostat

NEET jongeren

19.00 Italië
Vlaanderen 7.3 Referentie 6.5
4.50 Nederland
Legende:
 • Jongeren die niet werken of opleiding volgen
 • In % van de 15 tot 24-jarigen
 • 2020
Eurostat

Langer werken

Oudere werkenden

44.30 Luxemburg
Vlaanderen 56.4 Referentie 72.8
77.00 Zweden
Legende:
 • Werkzaamheidsgraad 55 tot 64-jarigen
 • In % van de 55 tot 64-jarigen
 • Q3 2021
     
Eurostat

Werken na 65

4.40 België
Vlaanderen 4.4 Referentie 16.7
22.40 Noorwegen
Legende:
 • Werkzaamheidsgraad 65 tot 74-jarigen
 • In % van de 65 tot 74-jarigen
 • Q3 2021
Eurostat

Effectieve pensioenleeftijd

60.80 Frankrijk
Vlaanderen 61.1 Referentie 64.7
67.00 Portugal
Legende:
 • Gemiddelde effectieve pensioenleeftijd (mannen & vrouwen)
 • Jaren
 • 2018
OECD

Gezonder werken

Arbeidsongevallen

6.40 Luxemburg
Vlaanderen 2.7 Referentie 1.8
0.90 Nederland
Legende:
 • Dodelijke arbeidsongevallen
 • Gestandaardiseerde ratio per 100K werkenden
 • 2018
Eurostat

Arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen

25.70 Finland
Vlaanderen 9.5 Referentie 14.3
5.40 Italië
Legende:
 • Individuen die arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen aangeven
 • In % van de werkenden en voormalig werkenden
 • 2020
Eurostat

Langdurige gezondheidsproblemen

41.90 Finland
Vlaanderen 20.5 Referentie 33.1
8.30 Italië
Legende:
 • Individuen met langdurige ziekte of gezondheidsproblemen
 • In % van de 16 tot 64-jarigen
 • 2020
Eurostat

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom