Skip to main content
Voka Opleiding

Leiderschap voor beginners

Algemeen Management

Efficiënt communiceren, interesse tonen, moeilijke gesprekken voeren, omgaan met weerstand… Dat leer je tijdens deze meerdaagse opleiding.

Als beginnend leider krijg je heel wat op je bord. Maar mensen in alle vormen en maten vragen van jou de nodige handvaten om hun job goed uit te voeren. Daarvoor moet je je wel bewust zijn van je eigen gedrag en de effecten daarvan op anderen.

Met de De SplasHR tool krijgen deelnemers heldere, gedetailleerde en genuanceerde informatie over sterkten, zwakten, tekortkomingen en valkuilen. Het algemene doel is om de deelnemers inzichten te bezorgen over:

  • wat leidinggeven en leiderschap betekenen

  • de rollen van een leidinggevende

  • het belang van betrokkenheid/eigenaarschap

  • eigen energievreters en energiegevers

Daarnaast ontwikkelen we de noodzakelijke competenties voor leidinggevende zoals actief luisteren, feedback geven en ontvangen, omgaan met weerstand… Ultieme plus van deze opleiding: we spelen actief in op je eigen talenten.

Krijg inzicht in je eigen talenten en verbeter je leiderschap substantieel. Schrijf je nu in voor deze opleiding.

Programma

DAG 1 - Constructief en assertief communiceren

Constructief en assertief communiceren is een basisvaardigheid voor leidinggevenden. Door de communiceren oefenen zij invloed uit op het gedrag en output van team. 
Communiceren doen ze elke dag op elk moment, het is eigenlijk iets van zelfsprekend geworden. Het gebeurt vaak onbewust zonder dat ze erbij nadenken. Hierdoor verloopt de communicatie niet altijd vlekkeloos 
Tot slot kijken we naar assertieve communicatie, wat is dit voor de deelnemers en hoe ga je hier mee aan de slag

DAG 2 - Situationeel leidinggeven

Het is de dag van vandaag niet eenvoudig medewerkers te motiveren. Leidinggevenden die interesse tonen en weten wat de medewerkers bezighoudt, werken motiverend. Daarnaast heeft iedere medewerker een andere aanpak nodig. Leidinggevenden gaan intuïtief hun mensen anders aanpakken maar het is belangrijk dat zij hier bewuster mee omgaan. 

DAG 3 - Moeilijke gesprekken en feedback geven

Het is fijn om positieve gesprekken te voeren, maar minder fijn om medewerkers te wijzen op fouten. 
Een leidinggevende kan maar goed feedback geven als hij zijn verwachtingen duidelijk naar zijn medewerkers communiceert. We vragen aan de deelnemers welke regels hun medewerkers overtreden of welke fouten ze regelmatig maken. Aan de hand van een opdracht worden de feedbackregels aangeleerd en oefenen ze deze verder in aan de hand van rollenspelen met cases uit hun eigen praktijk.

DAG 4 - Omgaan met weerstand & conflicten

Een team op dezelfde lijn krijgen vraagt duidelijke communicatie over doelen en verwachtingen. In een snel veranderende omgeving (zoals na een overname) zullen de Leidinggevende hun team moeten overtuigen om mee te veranderen. Veranderingen implementeren is niet gemakkelijk. Vaak gaat het om de zoveelste verandering en niet alle veranderingen in het verleden waren succesvol. 
Tenslotte heeft iedereen in het team zijn eigen persoonlijkheid en verschillende persoonlijkheden botsen. 
Conflict is een woord met een negatieve connotatie. Liefst worden ze vermeden of genegeerd. Door conflicten anders te bekijken, gaan leidinggevenden ze niet meer uit de weg en net gebruiken om te komen tot een constructievere samenwerking.

3 UPS:

-    Praktijk en theorie
-    Alle aspecten
-    Aandacht voor je eigen talenten

Wat heb ik als deelnemer geleerd als ik de les buiten wandel? 

Het algemene doel van dit traject is dat de deelnemers inzicht krijgen in:

•    wat leidinggeven en leiderschap betekenen
•    de rollen van een leidinggevende
•    het belang van betrokkenheid/eigenaarschap
•    eigen energievreters en energiegevers

De leidinggevenden ontwikkelen leidinggevende competenties :

•    actief luisteren
•    feedback geven en ontvangen
•    omgaan met weerstand
•    resultaatgericht werken
•    eigenaarschap creëren
•    situationeel leidinggeven
•    oplossingsgericht coachen
•    teamontwikkeling
 

Doelgroep

Business professionals die hun eerste stappen zetten in het leidinggeven of de basis willen aanscherpen.

Docent

Fabienne Vanwynsberghe – Strategic Human Capital Expert

Bijna 15 jaar ervaring in Human Resources (zowel intern, als HR directeur, als extern als consultant). Sinds 5 jaar als adviseur en partner de het begeleiden/adviseren van organisaties in de shift van human resources naar human Capital.

Ervaring in verschillende sectoren: Pharma, productie, IT, dienstverlening, … zowel nationaal als internationaal. Ook in het leidinggeven in decentrale omgevingen.
 

korting

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:

DV.O105507

Aantal opleidingsuren: 21 uren

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskost. Opgelet: Bedrijf inschrijving = bedrijf factuur = bedrijf aanvraag KMO-portefeuille. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

 KMO-portefeuille   Mensura    Proximus

Vind alle opleidingen via www.voka.be/opleidingen-limburg

Contactpersoon

Hannah Baveco

Coördinator Talent

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt

Wanneer

Prijs

Voka-leden:
€ 1980,00 excl. btw

Niet-leden:
€2970,00 excl. btw

Voorwaarden

100% van de deelname is verschuldigd als de annulering op minder dan 14 kalenderdagen voor de activiteit plaatsvindt. De annulering moet schriftelijk gebeuren (per e-mail). Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Hulp nodig?