Skip to main content
  • Operationaliteitsonderzoek logistieke bouwstenen Extra Containercapaciteit Antwerpen

Alfaport Voka was op 27 september aanwezig op de workshop operationaliteitsonderzoek logistieke bouwstenen. Dit in het kader van het Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen. Bedoeling van deze workshop was om te onderzoeken in welke mate de bouwstenen voor logistieke behandeling voldoen aan de locatievereisten en de vereisten voor multimodale ontsluiting van  containerdepotactiviteiten, stuffing- & strippingactiviteiten en warehousing.

Daarnaast werd de alternatievenonderzoeksnota geactualiseerd op basis van de voorstellen en reacties op de 'tussennota' van eind juni. Momenteel wordt het negende alternatief grondig onderzocht, naar analogie met de acht reeds onderzochte alternatieven. Op 25 oktober zullen de eerste resultaten van het negende alternatief voorgesteld worden op een nieuw actorenoverleg. Op de uitdrukkelijke vraag van Alfaport Voka zal in het geïntegreerd onderzoek onder andere ook de impact van zowel de realisatie van het nieuwe getijdendok op de bestaande terminals als van de 24/7-operaties van de containerterminals op de omgeving onderzocht worden.

Meer info

Lees meer in het Voka-maandblad ONDERNEMERS.