Skip to main content
  • Home
  • Openbaar onderzoek Extra Containercapaciteit Antwerpen
Alfaport Voka

Openbaar onderzoek Extra Containercapaciteit Antwerpen

Op 17 mei legde de Vlaamse Regering het ontwerp van voorkeursbesluit vast voor de creatie van 7 miljoen extra containercapaciteit in de Antwerpse haven (CP ECA). Van 8 juni tot 17 augustus loopt hierrond een openbaar onderzoek. Alfaport Voka bereidt een inspraakreactie voor. 
Deze nota kan u opvragen bij eliene.vanaken@voka.be of sofie.coppens@voka.be.

Met dit ontwerp voorkeursbesluit wordt het alternatief 9 bevestigd als voorkeursalternatief, met capaciteit voor 3,2 miljoen containers langs de zuidzijde van een nieuw dok op Linkeroever, en 4 miljoen extra containercapaciteit via inbreiding binnen de bestaande dokken. In het flankerend beleid worden maatregelen voorzien om de overlast voor de omgeving maximaal te beperken, zoals natuurcompensaties en mobiliteitsmaatregelen in het Waasland. 

Na de verwerking van de inspraakreacties in het najaar van 2019 kan de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit vaststellen en de uitwerkingsfase van het complex project ECA starten. Dit moet leiden tot een ge├»ntegreerd projectbesluit over het geheel van vergunningen en machtigingen, het bestemmingsplan en het actieprogramma. 
Na vaststelling van het projectbesluit kan de uitvoeringsfase van start gaan. 

Hier leest u alle info over het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen.

CapitalAtWork
Deloitte
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD  Worx
Tormans_Corporate partner