Skip to main content

Tijd voor slimme mobiliteit in Gent

  • 05/12/2016

De mobiliteit van Gent zit niet goed en dreigt schade toe te brengen aan het economisch weefsel van de stad. Het nieuwe mobiliteitsplan dat in het voorjaar 2017 zal worden ingevoerd, houdt weinig rekening met de economische functie. Uit een Voka-mobiliteitsenquête die inwoners én niet-inwoners van de stad een stem geeft, blijkt de nood aan gedragsverandering bij alle actoren en aan een grotere aandacht van het beleid voor een werkzame stad.

Rapport Mobiliteitsenquête Gent 2016

 

De mobiliteit in Gent is reeds een aantal jaren een hot topic. Voor bewoners van Gent, maar ook voor de talrijke groepen die Gent beschouwen als de kern van hun activiteiten: winkels, horeca, cultuurhuizen, scholen, ziekenhuizen en vanzelfsprekend ook: bedrijven.

Gent kan prat gaan op een sterk economisch weefsel met succesvolle industriële en logistieke ondernemingen in en rond de haven en op de vele bedrijventerreinen. In de zuidelijke gordel situeren zich o.m. flink wat technologische en medische spelers, terwijl in de stadskern de creatieve en digitale bedrijven als paddenstoelen uit de grond schieten.
De bereikbaarheid van de stad – vooral van de binnenstad – is een cruciale factor voor het succes van de stad als economische ruimte.

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen: “In de voorbije maanden werden heel wat debatten gevoerd en analyses gemaakt over het nieuwe mobiliteitsplan. Hierbij ging echter bitter weinig aandacht naar de economische functie. Ook in de pers bleef het stil over dit onderwerp. De mobiliteit van mensen die in Gent werken en ondernemen, om het even of ze er wonen of niet, blijft fel onderbelicht.”


 

Aandacht voor werken en ondernemen

Met deze enquête wil Voka Oost-Vlaanderen aandacht schenken aan de economische roeping van Gent en een stem geven aan een maatschappelijke groep die in het debat tot nog toe op de achtergrond is gebleven. Geert Moerman: “Gent is immers veel meer dan een stad om in te wonen of een stad om in te winkelen. Gent is evenzeer een stad om te werken en te ondernemen. De opvallend gunstige ontwikkeling die Gent al een aantal jaren kenmerkt, is in belangrijke mate te danken aan de vele bloeiende kleine en grote bedrijven die mee de vruchten plukken van de dynamische academische, culturele, gastronomische en woonomgeving in en rond Gent.”

De invloedsfeer en de aantrekkingskracht van Gent gaat veel verder dan de louter stedelijke kieskring. De impact van Gent is tastbaar in een groot deel van de provincie Oost-Vlaanderen en zelfs daarbuiten. De mobiliteit en bereikbaarheid van Gent is een belangrijk element voor veel meer mensen dan de kiesgerechtigde Gentenaars. Een beleid dat op lange termijn en breed kijkt naar maatschappelijke ontwikkelingen dient hiermee rekening te houden.

Met deze enquête geeft Voka een stem aan alle mensen die in Gent werken of ondernemen, om het even waar ze wonen.


 

Drie conclusies

Voka Oost-Vlaanderen zette i.s.m. Profacts een enquête op die liep van 10 oktober tot 18 november 2016. De bevraging gebeurde online en werd verspreid via social media en het Voka-netwerk. Iedereen die dit wou, kon aan de bevraging deelnemen.

Meer dan 1000 respondenten (die werken of ondernemen in Gent) vulden de vragenlijst in. Een steekproef die volgens marktonderzoekbureau Profacts getuigt van een grote statistische kracht.  Een aantal focusgroepen met respondenten gingen dieper in op de vraagstelling.

Samengevat peilden de vragen naar de tevredenheid over de mobiliteit in Gent en naar de verwachte effecten van het nieuwe mobiliteitsplan 2017 op de mobiliteits- en parkeersituatie.

 

Uit de bevraging komen 3 duidelijke hoofdlijnen naar voor:

 

  1. De huidige mobiliteitssituatie is voor 57% van de respondenten niet aanvaardbaar. Verandering is absoluut noodzakelijk.
  2. Het voorgestelde mobiliteitsplan houdt bijzonder weinig rekening met de noden van de werkende en de ondernemende mens: 70% van de respondenten is van mening dat het nieuwe mobiliteitsplan de situatie van zij die in Gent werken en ondernemen, zal verslechteren.
  3. Er is nog veel ruimte voor een echte gedragsverandering en voor alternatieve oplossingen op gebied van mobiliteit. 49% van de mensen die in Gent wonen, gaat toch met de wagen naar het werk.


 

Dubbele oproep

Met de resultaten van de enquête in hand, lanceert Voka Oost-Vlaanderen twee duidelijke oproepen:

  1. Aan het stadsbestuur van Gent zeggen wij: een werkzame stad is essentieel voor de toekomst van iedereen die met Gent begaan is. Besteed nu eindelijk de nodige aandacht aan deze economische functie. Werk maatregelen uit voor al wie onderneemt en voor wie werkt in Gent. Of die nu mag stemmen in Gent of niet, we rekenen op een brede visie in het belang van Gent.
  2. Aan de bedrijven, ondernemers en werknemers vragen wij: werk mee om de stad van de toekomst vorm te geven. Evalueer (opnieuw) uw eigen verplaatsingsgedrag, zowel uw woon-werkverkeer als uw professionele verplaatsingen. Overweeg alternatieven, probeer ze uit. Wat eerst problematisch lijkt, wordt misschien een boeiende oplossing. Moed, visie en durf begint bij elk van ons.

 

Lees hier het rapportVoor meer info, contacteer stefan.derluyn@voka.be of 0479 901227.

 

#MobiliGent

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka

De mobiliteit van mensen die in Gent werken en ondernemen, om het even of ze er wonen of niet, blijft fel onderbelicht.