Skip to main content
  • Home
  • Ontwikkeling van de haven
Alfaport Voka

Ontwikkeling van de haven

Om als haven haar plaats op het wereldtoneel te vrijwaren, pleit Alfaport voor het blijvend inzetten op ruimte voor ontwikkelingen en investeringen. In 2019 werd 11,87 miljoen TEU containers maritiem overgeslagen in de haven van Antwerpen. Verschillende prognoses met betrekking tot de verwachte containeroverslagvolumes in de Hamburg - Le Havre range en het marktaandeel dat de haven van Antwerpen kan verwerven voorspellen dat met de huidige containeroverslagcapaciteit tegen het einde van dit decennium de kritische drempel zal bereikt worden. Er is dus nood aan extra containerbehandelingscapaciteit in de Antwerpse haven. Ook de clusterwerking haven – logistiek – industrie blijft cruciaal. 

Complex Project Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen

Om de noodzakelijke extra containercapaciteit voor de haven van Antwerpen te realiseren, is de Vlaamse regering in juli 2016 met een “complex project” gestart. Binnen zo’n “complex project” is de piste van een  nieuw dok samen met alle mogelijke alternatieven voor bijkomende containercapaciteit onderzocht. Alle betrokken partijen krijgen inspraak in het proces om een zo breed mogelijk gedragen oplossing te vinden. 
Alfaport-Voka diende op 18 januari 2017 als een van de actoren hierover zijn standpunt in en pleit hier voor een snelle beslissing, en heeft de ambitie om de positie van Antwerpen als containerhaven en motor van de Vlaamse economie te versterken, rekening houdend met de toenemende schaalvergroting en trend naar consolidatie van de internationale scheepvaart. 

Lees hier het volledige standpunt van Alfaport-Voka

Hiermee rekening houdende heeft Alfaport-Voka een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een alternatief in de Saeftinghe-zone. Dit standpunt werd per brief overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

Tijdens het openbaar onderzoek in augustus 2019 diende Alfaport Voka een inspraakreactie in met de vijf belangrijkste bezorgdheden van de Antwerpse maritieme gemeenschap: de nautische toegankelijkheid van het nieuwe dok, garanties op een 24/7-uitbating van de activiteiten, het flankerend beleid rond de modal-splitdoelstellingen, de timing en afstemming van de realisatie van de verschillende projectonderdelen en een rechtszeker kader en level playing field inzake emissies en milieu-impact. 

Na verwerking van de reacties uit het openbaar onderzoek, stelde de Vlaamse regering op 20 december 2019 het voorkeursbesluit over het complex project "Realisatie Extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen" principieel vast. Met deze beslissing wordt resoluut voor alternatief 9 gekozen. Na advies van de Raad van State, volgt de definitieve vaststelling door de Vlaamse regering en kan de volgende fase van start gaan. In deze uitwerkingsfase zal dit voorkeursbesluit verder geconcretiseerd worden in een of meerdere projectbesluiten en/of omgevingsvergunningen.

Meer info over het Complex Project:  www.extracontainercapaciteitantwerpen.be

CapitalAtWork
Deloitte
De Ridder
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD  Worx
Tormans_Corporate partner