Skip to main content
  • Home
  • Ontwikkeling van de haven
Alfaport Voka

Ontwikkeling van de haven

Om als haven haar plaats op het wereldtoneel te vrijwaren, pleit Alfaport voor het blijvend inzetten op ruimte voor ontwikkelingen en investeringen. In 2016 werd meer dan 10 miljoen TEU containers maritiem overgeslagen in de haven van Antwerpen. Verschillende prognoses met betrekking tot de verwachte containeroverslagvolumes in de Hamburg - Le Havre range en het marktaandeel dat de haven van Antwerpen kan verwerven voorspellen dat met de huidige containeroverslagcapaciteit tegen het einde van dit decennium de kritische drempel zal bereikt worden. Er is dus nood aan extra containerbehandelingscapaciteit in de Antwerpse haven. Ook de clusterwerking haven – logistiek – industrie blijft cruciaal. 

Complex Project Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen

Om de noodzakelijke extra containercapaciteit voor de haven van Antwerpen te realiseren, is de Vlaamse regering in juli 2016 met een “complex project” gestart. Binnen zo’n “complex project” kan de piste van een Saeftinghedok samen met alle mogelijke alternatieven voor bijkomende containercapaciteit worden onderzocht. Alle betrokken partijen krijgen inspraak in het proces om een zo breed mogelijk gedragen oplossing te vinden. Momenteel loopt de onderzoeksfase, om de beste oplossing te filteren uit al de mogelijke alternatieven. Tijdens de publieke consultatieronde kon iedereen zelf voorstellen indienen.

Alfaport-Voka diende op 18 januari als een van de actoren hierover zijn standpunt in en pleit hier voor een snelle beslissing, en heeft de ambitie om de positie van Antwerpen als containerhaven en motor van de Vlaamse economie te versterken, rekening houdend met de toenemende schaalvergroting en trend naar consolidatie van de internationale scheepvaart. 

Lees hier het volledige standpunt van Alfaport-Voka

Hiermee rekening houdende heeft Alfaport-Voka een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een alternatief in de Saeftinghe-zone. Dit standpunt werd eind januari per brief overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

Meer info over het Complex Project:  www.extracontainercapaciteitantwerpen.be

 

RECENT NIEUWS

CapitalAtWork
Deloitte
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD  Worx
Tormans_Corporate partner