Skip to main content
  • Sterke bruggen voor sterk onderwijs

Sterke bruggen voor sterk onderwijs

Pijlers Onderwijs

Er zijn vijf pijlers aan de brug:

1. Dynamische inhoud

Curricula en eindtermen moeten veel sneller aangepast kunnen worden om in te spelen op digitale, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Behalve de technische kennis worden digitale, probleemoplossende en interpersoonlijke competenties steeds belangrijker.

2. Innovatieve scholen

Niet alleen de inhoud moet voortdurend aangepast worden, maar ook de manier waarop de leerstof wordt aangeleerd: binnenklasdifferentiatie, flexibele leerwegen, blended learning, interdisciplinair werken, leren op afstand, digitalisering,… Scholen moeten voor Voka lerende organisaties worden met een sterke cultuur van experimenteren, diversiteit en innovatie. Ze moeten niet altijd wachten op hervormingen die op beleidsniveau worden uitgewerkt, ze kunnen nu al gebruik maken van de mogelijkheden binnen de bestaande regelgeving.

3. Duaal leren

De combinatie van schools en werkend leren wordt al decennia lang met succes toegepast in landen als Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. Duaal leren moet de norm worden in het secundair onderwijs, niet de uitzondering. Dit werkt zowel in studierichtingen die rechtstreeks naar de arbeidsmarkt leiden als in studierichtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs. Voka wil ook graag dat andere vormen van werkplekleren worden versterkt: stages, opdrachten, mini-ondernemingen…

4. Sterke leerkrachten en directeurs.

Er is vandaag al een tekort aan jonge leerkrachten. En het blijft wachten op de hervorming van de lerarenopleiding en het lerarenloopbaanpact, met als belangrijke elementen de afschaffing van de vlakke loopbaan, aanvangsbegeleiding voor jonge leraren, incentives voor zij-instromers met ervaring uit de private sector en een flexibele verloning.

5. Een doeltreffend onderwijslandschap

Vandaag krijgen hogescholen bijvoorbeeld meer geld voor leerlingen die verpleegkunde of sociaal werk studeren dan voor leerlingen in economische of technische richtingen. Een ander, goed uitgewerkt financieringsmodel kan zorgen voor een rationalisatie van de opleidingen en de focus leggen op wat echt nodig is voor de arbeidsmarkt van de toekomst.