Skip to main content
Haven Gent Voka-VeGHO

Haven Gent Voka-VeGHO

Onderdelen van Haven Gent Voka-VeGHO

Haven Gent Voka-VeGHO

Aanbod havenwerking

Het aanbod van de havenwerking omvat een dienstverlening op maat voor bedrijven uit de Gentse haven.

De havenwerking Voka-VeGHO bestaat uit ...

 •     Lobbying
 •     Dienstverlening
 •     Netwerking

 

... en wordt geclusterd onder volgende thema’s:


De toegankelijkheid van de Gentse Haven

De Gentse haven is een multimodale industriehaven waar zo’n 28.000 personen werken.
In nauw overleg met Vlaamse en lokale overheden, waakt Voka-VeGHO maximaal over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Gentse haven.

 

Hoe de Gentse haven bereiken? Klik hier voor de bereikbaarheidsinfo.

 

Het Voka-Haventeam brengt werknemers en –gevers op de hoogte van:

 1.     de verschillende vervoerswijzen naar de Gentse haven
 2.     duurzame mobiliteitsinitiatieven
 3.     verkeershinder en wegenwerken

 

Twee maal per jaar komen ledenbedrijven samen in een havenwerkgroep-overleg rond  personen- en goederenvervoer.

Lees meer over de mobiliteit in de Gentse haven.

Cruciaal voor de ontwikkeling van de Gentse haven is het opschalen van haar maritieme toegang via de nieuwe sluis. Voka-VeGHO voert hierrond een intensieve lobbying en informeert haar leden over de resultaten.

Import- en exportprocedures verlopen efficiënt door een nauw contact met douane en andere stakeholders.

Voka-VeGHO ondersteunt de opleiding van logistieke medewerkers door infosessies,  publicaties en ervaringsuitwisseling. Diverse logistieke thema’s (truckparking, vrachtroutes …) worden inhoudelijk ondersteund.

>> Terug naar thema's

 

Het behoud van het industriële weefsel in de Haven

Het behoud van dit weefsel is essentieel voor de economische welvaart van de regio. Voka-VeGHO onderhoudt nauw contact met lokale en Vlaamse overheden om een gunstig fiscaal en bedrijfsvriendelijk klimaat te garanderen.

 

De havenwerking:

 • Begeleidt bedrijven rond milieu-, energie- en duurzaamheidsinspanningen en een verhoging van haar kosten efficiëntie.  Dit wordt gerealiseerd via een gespecialiseerde helpdesk, studies en intensieve begeleidingsprojecten rond deze thema’s.
 • Verleent specifieke diensten zoals groepsaankopen, comfortdiensten ... 
 • Streeft naar uitdoving van bedrijfsonvriendelijke belastingen zoals de belasting op motoren

>> Terug naar thema's


De Gentse haven als community

De Gentse Havenbedrijven dienen zich als een geheel te profileren om zaken te realiseren. Het is ook belangrijk dat bedrijven elkaar kennen. Voka-VeGHO is via bedrijfsbezoeken op de hoogte van de wensen van de bedrijven en is de bindende factor die Havenbedrijven laat netwerken, informeert over mogelijke obstakels en zoekt samen met bedrijven naar oplossingen.

Volgende zaken worden oa. georganiseerd:

 •     Bijeenkomsten van lokale clusters van bedrijven (Vb. Kluizendok, Skaldenstraat)
 •     Meetings rond HR, mobiliteit, milieu …
 •     Bedrijfsbezoeken aan Gentse havenbedrijven
 •     B2B-meetings met buitenlandse en Vlaamse bedrijven
 •     Overleg met bedrijven uit Zeeland

>> Terug naar thema's


Maritieme dienstverlening

Voka-VeGHO treedt in nauw overleg met het Havenbedrijf en andere stakeholders rond maritieme thema’s (loodswezen, sluizen …) die een directe impact hebben op de bedrijven.

Cruciaal is de positionering van de Gentse Haven binnen Flanders Port Area maar ook ten opzichte van de buurhavens in West-Europa (bv. Zeeland Seaports). Voka-VeGHO is aanwezig in de relevante adviesorganen (Vlaamse Havenraad …), streeft naar samenwerking tussen havens en promoot de Gentse Haven in het buitenland.

>> Terug naar thema's


Flexibele arbeid

Havenbedrijven vinden voldoende, gemotiveerde en flexibele werknemers voor hun bedrijven. Voka-VeGHO ondersteunt dit door:

 • De jaarlijkse organisatie van een jobbeurs
 • Promotie van de haven in het technisch onderwijs en over de grens
 • Lobbying voor een flexibilisering van de havenarbeid

Bestaande werknemers worden via lerende netwerken en infosessies opgeleid in relevante logistieke & maritieme materie.

>> Terug naar thema's


Samengevat

 • Meer dan 30 infosessies, netwerkevents, werkgroepen en opleidingen voor havenbedrijven
 • Specifieke diensten ondersteunen lokale clusters …
 • Helpdesk rond havengerelateerde thema’s
 • Lobbying rond mobiliteit, infrastructuur, belastingen, …

>> Terug naar thema's

 

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
BovaEnviro+
GutzandGlory
G4S
Soundfield
Jobat