Skip to main content
  • Nils van Vliet aangesteld als CEO Railport

Railport Antwerpen, een gezamenlijk initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en de koepelfederaties Essenscia Vlaanderen en Alfaport Voka, gaat haar activiteiten uitbreiden. Het bedrijf zal zich actief ten dienste stellen van het spoorvervoer in de haven, inclusief het intermodale containervervoer. Doel is om het aandeel van het spoorvervoer in de haven van Antwerpen de komende jaren te verdubbelen. Een belangrijke stap in dit proces is de aanwerving van Nils van Vliet als CEO.

Uitbreiding activiteiten

Railport werd in 2013 opgestart om door middel van concrete initiatieven het spoorvervoer in de haven te verbeteren en te stimuleren. De focus van de activiteiten lag tot nu toe vooral op het uitvoeren van studies en proefprojecten omtrent verspreid vervoer.

Hoofdtaak van Railport wordt de coördinatie van verschillende spooractiviteiten in de haven. Railport zal daartoe een brugfunctie vervullen tussen de spoorwegmaatschappijen, havenbedrijven, verladers, terminals en spoorinfrastructuurbeheerder.

Parallel loopt een verdieping van de samenwerking tussen het Havenbedrijf Antwerpen en Infrabel. Deze samenwerking moet leiden tot de ontwikkeling van een nieuw beheermodel voor de havenspoorinfrastructuur dat de flexibiliteit en efficiëntie van het spoorvervoer moet verbeteren. 

Nils van Vliet aangesteld als CEO

Vanaf 1 juli 2018 start Nils van Vliet als CEO voor Railport Antwerpen. Nils is geen onbekende in de spoorwegsector. Hij trad in 2004 in dienst bij de eerste Belgische private spoorwegmaatschappij DLC, het huidige Crossrail Benelux. Sinds 2015 bekleedde hij daar de positie van COO / managing director.