Skip to main content
  • Nieuws
  • Zwarte maand voor mobiliteit in Limburg

Zwarte maand voor mobiliteit in Limburg

  • 29/03/2017

De afgelopen maand was een rampmaand voor de mobiliteit in onze provincie. Het waren allemaal losstaande berichten, maar Voka – Kamer van Koophandel bundelde ze, en legde ze langs de laatste studie van het Vlaams Verkeerscentrum ‘Verkeersindicatoren – Snelwegen Vlaanderen – 2016’ . Daarbij kwamen we tot een ontluisterende conclusie. Zowel op het vlak van openbaar vervoer (bus, tram en trein), als snel- en gewestwegen kreeg onze provincie de afgelopen maand veel slecht nieuws te verduren.

knooppunt
"We roepen onze Limburgse politici dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen!"


Snelwegen

De analyse van het Vlaams Verkeerscentrum rond de Vlaamse snelwegen is niet mals:

  • Snelwegen met een beperkt aantal rijstroken vertonen een slechtere evolutie op vlak van hun verzadigingsgraad. De E313 Ranst-Lummen en de E314 worden hier expliciet benoemd.
  • In 2016 is slechts één nieuwe structurele file ontstaan, en dat is op de E313 tussen Tessenderlo en Lummen, richting Luik. Waar er in 2014 enkel vertraging werd opgelopen door een eventueel ongeval,  bedraagt de gemiddelde fileduur er in 2016 op werkdagen maar liefst 60 minuten! Ten opzichte van 2012 ligt de filezwaarte op de E313 richting Luik tijdens de avondspits 154% (!) hoger in 2016. Dat kan tellen.
  • En de voorgestelde spitsstroken blijken ook niet de mirakeloplossing op lange termijn te zijn. De studie toont immers aan dat spitsstroken een significante daling in verzadigingsgraad met zich meebrengen, maar dat deze verzadiging in de daaropvolgende jaren geleidelijk aan terug groeit. Een doekje voor het bloeden dus, maar geen structurele oplossing.
  • Bovendien zien we een zeer hoge verzadigingsgraad (meer dan 10%) nabij het knooppunt in Lummen, en dit op beide snelwegen. Voka – Kamer van Koophandel communiceerde eerder al over het feit dat ook het knooppunt zelf meer dan verzadigd is. Met bijna 6 verzadigings-uren per dag in iedere richting vormt dit knooppunt een strop in het midden van onze provincie.
     

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg: “Deze analyse op zich is al ontnuchterend. Over de autostrades kunnen we vanuit Limburg geen kant meer uit. Het is niet voor niets dat we samen met de sociale partners verenigd in SERR Limburg, al jaren ijveren voor een verbreding van de E313 en de E314. Maar ook het Limburgs openbaar vervoer deelt zwaar in de klappen. Wanneer we kijken naar de recente berichtgeving van De Lijn, Infrabel, de NMBS en de financiering van de Antwerpse Oosterweel, dan kunnen we alleen maar spreken over een cascade aan nefaste mobiliteitsbeslissingen voor onze provincie.”
 

Openbaar vervoer

De Lijn liet gisteren weten dat ze haar hoofdzetel in Hasselt wegtrekt uit Limburg. In plaats van zich te organiseren rond provincies, wordt in de toekomst gewerkt met vervoersregio’s. Concreet houdt dit in dat Limburg naar alle waarschijnlijkheid bij de vervoersregio Mechelen wordt gevoegd. Gaan ze van daaruit dan wel onze Limburgse belangen verdedigen? Dat lijkt ons straf. Vanuit Hasselt is het altijd al een moeilijke opdracht gebleken om onze provincie op vlak van openbaar vervoer goed te ontsluiten.

 

Begin maart liet Infrabel weten dat het de €31 miljoen voorzien voor het sluiten van de overwegen in Diepenbeek en Bilzen eenzijdig schrapt uit haar investeringsplan. Dit brengt de realisatie van tramlijn 1 van Spartacus in gevaar. Het fijnmazig openbaarvervoernetwerk van tramlijnen, snelbussen, lokale bussen en bestaande treinverbindingen, waardoor iedere Limburger zich snel en veilig kon verplaatsen, komt hiermee in het gedrang. Zonder hoofdzetel van De Lijn in Limburg zal ook dit plan na jaren van studies en voor-investeringen in de vuilbak belanden.

 

Ook het vervoersplan 2017-2020 van de NMBS bevat enkel maar kruimels voor Limburg. 70% van de extra treinkilometers gaat naar de uitbreiding van de voorstadsnetten. De snelverbinding tussen Hasselt en Antwerpen die in 2014 werd afgeschaft, wordt niet terug ingevoerd. De NMBS-directie is zelf vragende partij voor meer infrastructuurwerken rond het spoor in Limburg. De enkelsporen die er liggen en het tekort aan elektrische lijnen zorgt ervoor dat onze provincie een woestijn op vlak van spoorontsluiting zal worden. Gezien de analyse van het Vlaams Verkeerscentrum over de verzadiging van de E313 is een degelijke spoorverbinding geen ‘nice to have’ voor Limburg, maar een echte ‘need to have’.
 

Noord-Zuidverbinding

Onze snelwegen zijn dus verzadigd en het openbaar vervoer kreeg alleen maar slecht nieuws te verwerken deze maand. Maar als we tussen de lijnen lezen, dan is de doorbraak rond de Oosterweelverbinding ook niet echt een opsteker voor Limburg. Als Voka – Kamer van Koophandel Limburg kunnen we voor Antwerpen alleen maar blij zijn dat er een doorbraak is in dit dossier. Het begon stilaan de allures van de Noord-Zuidverbinding te krijgen. En net daar wringt het Limburgse schoentje. Want als we lezen dat de financiering van de Oosterweelverbinding deels gebeurt door middelen die voorzien werden voor andere projecten die zijn uitgesteld of geannuleerd, kunnen we niet anders dan denken aan onder andere onze noodzakelijke Noord-Zuidverbinding en de omleidingsweg voor Neerpelt (N71).
 

Besluit

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg besluit: “De noodzaak van een goede mobiliteit in, van en naar onze provincie kunnen we niet genoeg benadrukken. Onze provincie gaat al jaren gebukt onder haar slechte ontsluiting. Wanneer we de verschillende beslissingen van deze maand allemaal langs elkaar leggen, dan zien we pas welke klappen we in de toekomst er nog bovenop gaan krijgen. Dit kan zo niet verder!

We roepen onze Limburgse politici dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat onze mobiliteit, zowel via het openbaar vervoer als via snel- en gewestwegen, niet nog meer in het strop geraakt. We zitten in de tweede helft van deze legislatuur, hoog tijd dus om te scoren. En het is aan onze Limburgse politici om ervoor te zorgen dat Limburg de wedstrijd op vlak van mobiliteit niet (nog meer) verliest.”