Skip to main content
  • Nieuws
  • Zorgt planning implementatie IT-douaneprojecten voor big bang in 2023?

Zorgt planning implementatie IT-douaneprojecten voor big bang in 2023?

  • 25/10/2021

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft de Belgische timing van de implementatie van de verplichte MASP-projecten (IT-projecten) van de Europese Commissie toegelicht.

Hieruit blijkt dat in België de implementatie van een aantal belangrijke projecten in 2023 samenvalt. 
Dat jaar wordt niet enkel de huidige goederencomptabiliteit vervangen door PN/TS. Ook PLDA wordt vervangen door een modulair systeem (IDMS). Bovendien krijgt datzelfde jaar
een aantal systemen (NCTS en ICS) een update. 
Alfaport Voka heeft al eerder aangegeven dat deze timing niet realistisch is. Bij bedrijven en overheid gaat het niet enkel over aanpassingen van de IT-infrastructuur, maar moeten eveneens de hiermee samenhangende operationele douaneprocessen herzien worden. Via Jan Van Wesemael en andere vertegenwoordigers in het Nationaal Forum Douane blijft Alfaport Voka dit thema van nabij opvolgen. 
 

Contactpersoon

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Welt white paper
Proximus
IMU - LOOK&FIN
VZW - eATA 2021
VZW - DigiChambers 2021
Plan je bezoek in ons Experience Center!
Ontdek onze vacatures!
VZW - Take The Lead
Gosselin
IMU - btonic
IMU salesforce
Degroof - Petercam
Toerisme Limburg