Skip to main content
  • Nieuws
  • Zolder Lummen-Zuid cruciaal in transformatie Limburgse economie

Zolder Lummen-Zuid cruciaal in transformatie Limburgse economie

  • 11/09/2020

Voka – Kamer van Koophandel Limburg en VKW Limburg zijn zwaar ontgoocheld dat de voorlopige vastlegging van bedrijventerrein Zolder Lummen-Zuid naar de prullenbak wordt verwezen. Beiden houden de voltallige Vlaamse regering verantwoordelijk voor het vergooien van de opportuniteit om duurzame bedrijvigheid mogelijk te maken in Limburg. “Blijkbaar is werkgelegenheid in tijden van crisis van ondergeschikt belang voor deze regering,” aldus Johann Leten en Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurders van Voka en VKW Limburg.

JOhann Leten
"Deze crisis toonde aan dat onze economie zich moet heruitvinden. Duurzame investeringsgebieden kunnen de Limburgse concurrentiepositie verstevigen."


Na de voorlopige vastlegging in mei blijft Limburg met een kater achter. In het SALK-uitvoeringsplan werd de ontwikkeling van alle ENA-gebieden als cruciaal aangeduid door de verschillende experten. Ook alle sociale partners schaarden zich hier achter. Deze industrieterreinen herbergen immers een gigantisch potentieel. Door de strategische ligging kan het vervoer hier zowel over de weg als over het water gebeuren. “Deze crisis toonde aan dat onze economie zich moet heruitvinden. Duurzame industriegebieden kunnen de Limburgse concurrentiepositie verstevigen. Beslissingen als deze mogen dan wel sympathiek lijken, ze hypothekeren de welvaart van iedere Limburger”, zeggen Lemmens en Leten.

"Beslissingen als deze mogen dan wel sympathiek lijken, ze hypothekeren de welvaart van iedere Limburger."

Het dossier van Zolder Lummen-Zuid sleept al jaren aan. Met het voorstel om slechts 26 van de oorspronkelijke 100 hectare grond aan de industrie toe te wijzen, leek er een deal in de maak. Nota bene nadat in vorige legislatuur het ENA-gebied Munsterbos in ruil groen bleef. Nu ook deze eerdere beslissing van tafel geveegd wordt, lijkt alle ratio uit het debat verdwenen. Dit is geen strijd van industrie tegen natuur. Duurzaamheid wordt ook door ondernemers hoog in het vaandel gedragen, maar op deze manier wordt het haast onmogelijk om te investeren en extra welvaart te creëren in onze provincie.

Ondanks deze crisis blijft er een grote investeringsbereidheid bij ondernemers. Investeringen die jobs opleveren. Wetende dat er sinds maart al 3.350 Limburgers hun job verloren, lijkt dit geen overbodige luxe. Leten en Lemmens: “Dat belangengroepen hun rol spelen, is hun zaak. Maar van politici mogen we verwachten dat ze op een objectieve manier beslissingen nemen in het belang van de maatschappij. Een jaar geleden sprak de Vlaamse regering de ambitie uit om aansluiting te vinden bij de Europese topregio’s. In deze regio’s heerst het primaat van de politiek echter wél nog. Met het oneindig aantal beroepsmogelijkheden dat we vandaag kennen, zullen we de kloof nooit dichten.”

Contactpersonen

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging