Skip to main content
  • Nieuws
  • Zo verloopt het verkeer bij Oosterweelwerken Linkeroever

Zo verloopt het verkeer bij Oosterweelwerken Linkeroever

  • 15/01/2019

2019 wordt het jaar van de Oosterweelwerken. Nu we de maanden aftellen naar de start van de werken op Linkeroever en Zwijndrecht, vraagt iedereen zich af hoe de regio bereikbaar zal blijven. Uiteraard wordt inzetten op alternatieven een belangrijk speerpunt, wanneer het gaat over de verkeersafwikkeling tijdens de werken. Dit overzicht geeft u een beeld van de verkeersbewegingen en tijdelijke maatregelen op snelwegniveau tijdens de werf.

Overzicht verkeersbewegingen knooppunt E34-E17 Kennedytunnel
Overzicht verkeersbewegingen knooppunt E34-E17 Kennedytunnel

1. ALLE VERKEERSBEWEGINGEN OP KNOOPPUNT ANTWERPEN-WEST BLIJVEN MOGELIJK

Belangrijk voor alle snelweggebruikers is dat alle verkeersbewegingen die vandaag mogelijk zijn op het knooppunt tussen de E34, de E17, de Kennedytunnel en de Waaslandtunnel, ook tijdens de werken mogelijk blijven. Omdat de hele omgeving op de schop gaat, worden de verbindingen weliswaar lokaal tijdelijk anders ingericht maar met behoud van de verbindingsprincipes. Een opsteker voor de bereikbaarheid en de leesbaarheid van de verkeerssituatie, ook voor diegenen die niet zo frequent van de ringstructuur gebruikmaken (bijvoorbeeld buitenlandse vrachtwagenbestuurders). In de hele zone wordt een verminderde maximumsnelheid op de snelweg van 70 km/u ingericht. Dat is nodig omwille van het in gebruik stellen van versmalde rijstroken en tijdelijke weginfrastructuur.

2. RECHTS INVOEGEN OP AANSLUITINGSCOMPLEX VAN EN NAAR KENNEDYTUNNEL

Vandaag is het links invoegen op het verkeersknooppunt de oorzaak van vele verkeersconflicten en -ongevallen. In de toekomst verdwijnen alle linkse invoegbewegingen en worden ze vervangen door rechtse, zowel komende van als rijdende naar de Kennedytunnel. Als milderende maatregel worden ook tijdens de werken al rechtse invoegstroken op de E34 en de oprit Linkeroever toegepast. De op- en afrit Linkeroever blijft tijdens de werken steeds open.

3. DRIE RIJSTROKEN-PRINCIPE

Hoewel er veel ruimte nodig is voor de bouw van het nieuwe verkeersknooppunt op Linkeroever, wordt alles in het werk gesteld om het verkeer in alle richtingen drie rijstroken te geven. In sommige gevallen wordt hiervoor een tijdelijke rijstrook gescheiden aangelegd. Op één klein stuk van de verkeersknoop (E17->Kennedytunnel) zal het verkeer over twee rijstroken worden geleid.

Verkeerssituatie complex Waaslandhaven-Oost tijdens werken
Verkeerssituatie complex Waaslandhaven-Oost tijdens werken

 

4. COMPLEX WAASLANDHAVEN-OOST BLIJFT BEREIKBAAR

Ook op het complex Waaslandhaven-Oost blijven alle huidig mogelijke verkeersbewegingen tijdens de werken mogelijk. Het complex blijft open voor verkeer van en naar Antwerpen. Om voldoende plaats voor de werken te garanderen, zullen de rijstroken op de E34 wel versmald zijn. De op- en afritten worden verlengd en takken anders aan op de industriezone Waaslandhaven Oost op Zwijndrechts grondgebied. Het kruispunt Canadastraat-Keetberglaan verschuift naar het noorden om plaats te maken voor de aanleg van de kluifrotonde.

5. E34 BLIJFT VERBONDEN MET WAASLANDTUNNEL

De verbinding tussen de E34 en de Charles De Costerlaan wordt werfzone. De bocht naar de toekomstige Scheldetunnel (nog geen deel van deze werken) aan het Sint-Annabos wordt er aangelegd. Dat betekent niet dat de verbinding met de Waaslandtunnel tijdens de werken wegvalt. Om die te bereiken, volgt het verkeer tijdelijk een omleiding waarbij handig wordt gebruikgemaakt van de infrastructuur die als ecobrug zal dienstdoen. Zo ontstaat een tijdelijke brugverbinding om de snelweg te kruisen naar Linkeroever. Voorts blijven er drie rijstroken op E34 tussen de knooppunten Waaslandhaven-Oost en Sint-Anna beschikbaar. Op de verbindingszone zullen twee rijstroken in beide richtingen gebruikt kunnen worden.

Verkeerssituatie Knooppunt Sint-Anna
Verkeerssituatie Knooppunt Sint-Anna

6. DEEL OP- EN AFRITTENCOMPLEX ZWIJNDRECHT SLUIT DEFINITIEF

De belangrijkste infrastructurele wijziging bij de start van de werken is de gedeeltelijke – maar wel definitieve – sluiting van het op- en afrittencomplex Zwijndrecht. Het complex verliest twee van de vier verbindingsarmen. Zo sluit de afrit definitief voor het verkeer komende uit Antwerpen. Ook de oprit voor verkeer richting Antwerpen wordt gesupprimeerd. Bij het eind van de werken wordt deze verkeersbeweging opgevangen via de nieuwe parallelweg tussen de E34 en Zwijndrecht. Tijdens de werken wordt het verkeer omgeleid via de tijdelijke snelwegbrug in Kruibeke. De oprit voor verkeer richting Gent en de afrit voor verkeer komende uit Gent blijft open.

Verkeerssituatie complexen Zwijndrecht en Kruibeke
Verkeerssituatie complexen Zwijndrecht en Kruibeke

7. TIJDELIJKE SNELWEGBRUG VOOR KEERBEWEGING COMPLEX KRUIBEKE

Om de gedeeltelijke sluiting van het complex Zwijndrecht tijdelijk te compenseren, wordt voor de duur van de werken een snelwegbrug over de E17 aangelegd aan het complex van Kruibeke. Verkeer komende van Antwerpen met bestemming Zwijndrecht, wordt via de afrit Kruibeke naar een tijdelijke brug over de E17 geloodst en maakt een keerbeweging. De brug loop parallel met de bestaande brug waardoor dit verkeer niet mengt met het drukke verkeer op de Krijgsbaan. Via de E17 richting Antwerpen bereikt het bestemmingsverkeer de afrit Zwijndrecht.

Wat met de fiets?

De fiets wordt een belangrijk vervoersmiddel om fileleed te tackelen. Daarom is de fietsbereikbaarheid tijdens de werken van cruciaal belang. Er komt een tijdelijke fietsbrug over de E34 aan het complex Waaslandhaven-Oost, zodat de gelijknamige bedrijvenzone bereikbaar blijft. Wie van Antwerpen komt, kan parallel met de E34 blijven fietsen naar de Waaslandhaven via een tijdelijk fietspad. Ook op de Blancefloerlaan, het Galgenweel en de Hoefijzersingel komen tijdelijke fietsoplossingen. De maximale omloop- of omrijafstand is vastgelegd op 200 meter.

Timing & fasering

Op dit ogenblik worden al op 21 plaatsen voorbereidende werken uitgevoerd. De werken op snelwegniveau starten in de zomer van 2019. De werken zullen 5,5 jaar duren en zullen op verschillende wegsegmenten tegelijk doorgaan. Pas in februari 2019 wordt een concrete timing per fase verwacht.

Meer info

Contactpersoon

Steven Roeland

Mobiliteitsmanager

Up-to-date informatie over wegenwerken in de regio?

www.antwerpen-waaslandmobiel.be
Gosselin
Welt white paper
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans