Skip to main content
  • Nieuws
  • Zo monitor je het groeiproces van je onderneming

Zo monitor je het groeiproces van je onderneming

  • 19/04/2021

De groei van je onderneming overkomt je of streef je bewust na. In veel gevallen ontstaan er knelpunten. Welke impact heeft deze omslag op de ondernemer, de organisatie en de strategie?  Joeri Stoop, senior-adviseur  bij Voka – Kamer van Koophandel Limburg, legt uit hoe je je bedrijf, jezelf en je team voorbereid op zo’n groeiscenario.

Joeri StoopVoorkom te allen tijde dat je zelf de bottleneck wordt van de organisatie

“Het groeifasemodel van Greiner is een gangbaar model om te begrijpen wat er gebeurt als je als bedrijf aan het groeien bent. Vanaf de opstartfase naar de daarop volgende fases is het belangrijk om als ondernemer te allen tijde te vermijden dat je zelf het knelpunt wordt van de organisatie. Gaandeweg moeten er structuren worden geïnstalleerd om te evolueren van supervisor naar manager tot leider.”

Zorg ervoor dat de groei die je doormaakt beheersbaar blijft

“Met behulp van het groeicanvas, een raamwerk dat 24 knelpunten onderbrengt in drie dimensies, worden obstakels omgevormd tot hefbomen. De knelpunten worden in kaart gebracht en er wordt bepaald welke onder controle zijn en welke op middellange termijn behandeld zullen moeten worden om het bedrijf groei-klaar te maken of de reeds ingezette groei beheersbaar te maken.”

Wapen je bedrijf voor de toekomst op basis van een dubbele focus

“Enerzijds is er de korte- tot middellange termijn die wij omschrijven als Growth Readiness. Binnen deze fase schrijft de ondernemer een actieplan rond de knelpunten van zijn onderneming die binnen een tijdspanne van 12 tot 18 maanden aangevat moeten worden.”

“Anderzijds zal de ondernemer ook een lange termijn plan of Growth Strategy moeten opstellen. Deze oefening gaat gepaard met keuzes die onderbouwd en gevalideerd zijn.”

Groeicanvas

Bereid je goed voor en voorkom falen

“70% tot 90% van de groeistrategieën falen door een gebrek aan realisme. Zorg steeds voor een reality check met betrekking tot de voortgang van de plannen en wat er mogelijk is met de bestaande middelen. Daarnaast is het als organisatie ook belangrijk dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen en er een gedeelde visie heerst.”

Zorg voor een goede opvolging van het proces

“Belangrijk bij het uitrollen van een groeiplan is dat de voortgang nauw wordt opgevolgd, zowel op operationeel als op strategisch vlak. Met behulp van een gebalanceerde boordtabel, de balanced scorecard, wordt de feedback van alle betrokkenen verzameld waardoor je operationele aspecten continu kan verbeteren en strategische inzichten kan verwerven.”

“Voor ons heeft Accelero hier een change veroorzaakt. Dingen in gang gezet waarvan we dachten ‘dat bolt, afblijven’. Nu beseffen we dat alles veel beter kan werken. Dat was echt een eye opener.” – Toon Nelissen, Appsaloon

“Met Accelero bieden we de ondernemer een platform van gelijkgestemde collega-ondernemers en ervaren experts. Bovendien houd je jezelf met behulp van een intensief individueel begeleidingstraject “onder stoom” en worden er omstandigheden gecreëerd om de kansen op slagen aanzienlijk te verhogen en tijdig bij te sturen. Met deze individuele opvolging begeleiden we jou als ondernemer om niet alleen in maar ook aan je onderneming te werken.” 

Heb jij als bedrijf ambities om (snel) te groeien of zit je al in deze fase?

Accelero is een intensief en geïntegreerd traject, waarbij gelijkgestemde eigenaars-ondernemers enerzijds individueel begeleid en gecoacht worden en anderzijds via een peer-to-peer-netwerk van elkaars ervaringen kunnen leren.

Lees meer over  Accelero

Contactpersoon

Joeri Stoop

Senior adviseur eigenaars-ondernemers

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo