Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Zo kunnen we weer vooruit in Vlaanderen: 200 experts wisselen 5 dagen lang ideeën uit bij Voka

Zo kunnen we weer vooruit in Vlaanderen: 200 experts wisselen 5 dagen lang ideeën uit bij Voka

  • 15/12/2020

Hoe kunnen we weer vooruit in Vlaanderen? Hoe bereiken we weer groei, die gezond en gedeeld is? Voka lanceerde met zijn Plan Samen Groeien een duidelijke ambitie tegen 2030 en ging de voorbije week de dialoog aan met 200 experts om tot nog meer ideeën en concrete acties te komen.

Begin september hebben we ons Plan Samen Groeien gelanceerd. Met dit plan willen we een perspectief creëren om onze economie en samenleving een nieuw elan te geven eens de coronacrisis voorbij zal zijn. 

Het Plan Samen Groeien valt samen te vatten in 3 krachtlijnen: gezonder – duurzamer – digitaler. Dat zijn de 3 speerpunten waarop we moeten werken om samen te kunnen groeien.


1. Gezonder

We willen allemaal een lang en gezond leven. We evolueren daar ook naartoe in onze welvaartsstaat. Ook de komende jaren zullen we de gezonde levensverwachting voor de meeste mensen kunnen verlengen, o.a. door vooruitgang in de geneeskunde. We beschikken in België trouwens over topbedrijven en -onderzoeksinstituten om die vooruitgang mee te maken. 

Gezond langer leven impliceert natuurlijk ook dat we langer zullen moeten, kunnen en willen werken. Anders creëren we een renteniersmaatschappij, met ongewenste effecten qua maatschappelijke cohesie en werkdruk voor de actieven.
 

We vragen dat de overheden zo snel mogelijk de vaccinatie uitrollen, zodat we beschermd zullen zijn tegen het coronavirus dat ons nu verlamt

De coronacrisis heeft ons natuurlijk ook met de neus gedrukt op het belang van gezondheid. We mogen er trots op zijn dat een aantal Vlaamse bedrijven voorop lopen in de creatie en productie van een vaccin voor dit virus. We vragen dat de overheden zo snel mogelijk de vaccinatie uitrollen, zodat we beschermd zullen zijn tegen het coronavirus dat ons nu verlamt.

Maar die uitrol zal maanden vergen en intussen zullen we toch een manier moeten vinden om, hopelijk minder restricties dan vandaag, veilig te kunnen leven en werken. We vragen daarom dringend duidelijkheid van de overheden over de ‘beheersingsstrategie’: wat mogen onze ondernemingen en hun werknemers wel/niet doen de komende maanden inzake mobiliteit, quarantaine, testing, …?

2. Duurzamer

Op de Europese top van vorige week hebben alle lidstaten van de EU terecht hun engagement herbevestigd om de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen, teneinde de klimaatopwarming met zijn negatieve effecten tegen te gaan. Ook veel Vlaamse bedrijven zetten zich volop in om daaraan mee te werken.

Vroeger werden in veel bedrijven de regels inzake milieu en klimaat vooral als beperkende voorwaarden aan de bedrijfsvoering gezien. Maar we merken nu dat milieu en klimaat meer en meer deel uitmaken van het businessmodel van Vlaamse bedrijven en sommigen hopen er zelfs een competitief voordeel uit te halen.
 

De duurzame transitie faciliteren is van groot belang om onze welvaart op peil te houden, die voor een groot deel afhangt van onze energie-intensieve industrie

Maar deze transitie is niet makkelijk voor bedrijven: ze moeten daarvoor veel kosten en investeringen maken en een aantal van hen moet zelfs heel zijn businessmodel herzien. We vragen daarom dat de overheden de duurzame transitie faciliteren door de nodige tijd en geld hiervoor te voorzien. Dit is van groot belang om onze welvaart duurzaam op peil te houden, aangezien die voor een groot deel afhangt van onze energie-intensieve industrie. 

Die energie-intensieve industrie beschikt over de troeven om de transitie naar duurzaamheid te maken, maar moet daarvoor juist ook de grootste kosten maken. Eerst en vooral moet de duurzame productietechnologie beschikbaar zijn en vervolgens moet die ook nog betaalbaar zijn. 

Daarom is het goed dat de EU ook de Green Deal heeft uitgewerkt, waarbij burgers en bedrijven aangemoedigd en ondersteund worden om de duurzame transitie te maken. De miljarden die daarbij voor ons land voorzien zijn in het Herstel- en Investeringsplan, zullen echter niet volstaan om alle nodige investeringen en innovaties te financieren. We vragen daarom dat, naast het Europese geld, ook onze overheden zelf voldoende geld voorzien om de groene transitie te ondersteunen.

3. Digitaler

De coronacrisis heeft een enorme doorbraak geforceerd inzake digitaal leven, leren en werken. We blijven natuurlijk sociale wezens: het digitale zal nooit volledig onze nood aan fysieke contacten kunnen vervangen voor ons welzijn en onze productiviteit. Het heeft ook geen zin om onze fysieke manieren van leven, leren en werken gewoon te willen kopiëren naarin een digitale omgeving: een digitale les moet bijvoorbeeld op een heel andere manier worden aangepakt dan een fysieke les, om de leerlingen iets bij te brengen.

Als we de voordelen van de digitalisering echt willen ervaren, zullen we het digitale moeten gebruiken om daarmee deels anders te leven, leren en werken.
In september hebben we een  paper  gepubliceerd rond Educational Technology, waarin we aangeven hoe we leerwinst kunnen boeken op alle onderwijsniveaus door in te zetten op digitalisering.

We zijn blij dat de Vlaamse regering veel voorstellen uit onze paper heeft overgenomen in het plan voor digitalisering van het onderwijs dat ze vorige week heeft goedgekeurd. Niet alleen zullen alle scholen en leerlingen uitgerust worden met het nodige ICT-materiaal, maar er zal ook ingezet worden om de digitale vaardigheden van leraars en professoren te verhogen. Vooral dat laatste is dringend nodig, want ons lerarenkorps scoort daar niet goed op momenteel.
 

Als we voldoende hervormen en opleiden, zullen we werknemers en werklozen een goed perspectief kunnen bieden in de digitale transitie

De digitalisering zal ook een grote impact hebben op de arbeidsmarkt de komende jaren. We zien dit nu al gebeuren in de e-commerce. Maar we moeten daar niet pessimistisch over zijn: onderzoek toont aan dat, zoals eerdere technologische vernieuwingen, digitalisering in globo positief zal zijn voor de werkgelegenheid en productiviteit. Ja, er zullen wellicht een aantal huidige jobs verdwijnen, maar dit zal minder snel gaan dan sommigen vrezen.

Ook zullen er veel meer nieuwe jobs gecreëerd worden door digitalisering, op voorwaarde dat we nodige hervormingen en opleidingen in onze arbeidsmarkt voorzien. Als we voldoende hervormen en opleiden, zullen we werknemers en werklozen dus ook een goed perspectief kunnen bieden in deze digitale transitie.

We zijn daarom blij dat de Vlaamse regering met de sociale partners deze week het akkoord ‘Alle Hens Aan Dek’ heeft afgesloten. In dit akkoord proberen we de Vlaamse arbeidsmarkt uit de ‘coronafrigo’ te halen en voorzien we opleiding, activering en andere initiatieven om onze arbeidsmarkt futureproof te maken.

We roepen de federale regering en sociale partners op om ook snel en diepgaand hervormingen door te voeren in de federale aspecten van de arbeidsmarkt (loonkost, arbeidsorganisatie, sociaal overleg,…).

5-daagse van de Groei

Dit Plan Samen Groeien hebben we de voorbije vijf dagen met meer dan 200 bedrijven en stakeholders (experts, politici, milieubeweging, jongeren,…) besproken, om onze visie uit te dagen, te verrijken en er een breed draagvlak voor te creëren. De highlights van de verschillende sessies zijn hier na te lezen.


In 2021 zullen we met de lessen uit deze discussies verder aan de slag gaan en nieuwe initiatieven ontwikkelen om samen te groeien. Volg dit verder op en werk met ons mee verder hieraan.
 

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel