Skip to main content
  • Nieuws
  • Zeven bedrijven beloond voor inspanningen naar duurzaamheid

Zeven bedrijven beloond voor inspanningen naar duurzaamheid

  • 15/06/2017

Op het jaarlijkse zomerevent Summer@Voka in Mechelen hebben de drie Voka - Kamers van Koophandel uit de provincie Antwerpen nieuw bewijs geleverd van de zinvolle ondersteuning die ze hun leden-ondernemingen bieden. Voor de inspanningen naar meer duurzaamheid die zeven bedrijven het afgelopen jaar met Voka-begeleiding hebben genomen, kregen ze het Charter Duurzaam Ondernemen overhandigd.

Bedrijven begeleiden bij het implementeren van maatregelen die tot een duurzamere werking leiden, is al jarenlang een van de uitgesproken expertises van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen. De jongste jaren heeft de Mechelse Kamer hen met het traject Charter Duurzaam Ondernemen geholpen om de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in te bedden in hun strategie en activiteiten.

“Bij aanvang van het traject worden deelnemers doorgelicht, zodat ze een goed beeld krijgen van een aantal mogelijke verbeterpunten in hun milieu- en duurzaamheidsbeleid. Op basis daarvan stellen ze een resultaatgericht actieplan op, om dat vervolgens onder het toeziend oog van een evaluatiecommissie uit te werken. Een jaar na de doorlichting volgt een nieuwe audit, waarna de evaluatiecommissie de eindresultaten beoordeelt”, schetst projectcoördinator Alexandra Lamers van Voka – KvK Mechelen het verloop van het programma.


Na een positieve eindbeoordeling hebben zeven bedrijven het Charter Duurzaam Ondernemen editie 2016-2017 overhandigd gekregen. Het gaat om BelOrta Sint-Katelijne-Waver, Continental Automotive Benelux uit Mechelen, Coöperatie Hoogstraten, De Bie Printing uit Duffel, Iemants uit Arendonk, ODTH afdeling Willebroek en Renotec uit Geel.

De voorbije maanden maakten deze bedrijven bijvoorbeeld werk van een gezondheidspromotiebeleid, ondersteuning van sociale projecten, relighting met ledverlichting en sensibilisering van en opleidingen rond onder andere ecodriving, ergonomie en EHBO.

In de lopende samenwerking tussen de drie Voka – Kamers van Koophandel in de provincie Antwerpen - met name de Kamers Antwerpen-Waasland, Kempen en Mechelen - coördineert de Mechelse Kamer het charterproject trouwens voor de provincie Antwerpen.

“Met hun deelname aan een of meerdere cycli van Voka’s chartertraject, hebben vele bedrijven uit de provincie Antwerpen zich de afgelopen jaren vrijwillig geëngageerd om de impact van hun activiteiten te minimaliseren. Samen hebben zij op deze manier duizenden acties gerealiseerd, met een belangrijk effect op zowel het milieu, de veiligheid en werksfeer voor hun medewerkers als de maatschappij”, benadrukt Ludo De Ridder, voorzitter van de evaluatiecommissie.


Voortaan Voka Charter Duurzaam Ondernemen

vcdologo
Aangezien de uitdagingen op vlak van duurzaamheid groot en blijvend zijn, heeft Voka – Kamer van Koophandel intussen al de eerste cyclus van het nieuwe Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) opgestart.

“In dit nieuwe concept werken de deelnemers actiepunten uit die inspelen op de zeventien zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Door deze aanpak krijgt het charter een meer internationaal karakter en internationaal gezien ook meer gewicht. Zeker omdat bedrijven die in drie opeenvolgende jaren in elk van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een actie hebben uitgevoerd, een bijkomend Unitar-certificaat ontvangen”, licht algemeen directeur Roel Dockx van Voka – KvK Mechelen toe

Volgende achttien bedrijven hebben al een intentieverklaring onderschreven om in de komende maanden werk te maken van concrete actiepunten naar duurzaamheid:

Amival vzw uit Turnhout, Antea Group uit Antwerpen, Antilope Printing uit Lier, BelOrta Sint-Katelijne-Waver, Belgische Fruitveiling (afdeling Waasland), Continental Automotive Benelux uit Mechelen, Coöperatie Hoogstraten, Henco uit Herentals, Iemants uit Arendonk, ODTH afdeling Willebroek, OVAM uit Mechelen, Pidpa uit Antwerpen, Renotec uit Geel, SBE uit Sint-Niklaas, Technopolis uit Mechelen, Volvo Vermant uit Mechelen, Voka – Kamer van Koophandel Mechelen en Willemen General Contractor uit Mechelen.