Skip to main content
  • Nieuws
  • Zachte landing Limburgse conjunctuur naar de prullenmand

Zachte landing Limburgse conjunctuur naar de prullenmand

  • 17/04/2020

De dalende trend in de Limburgse economie was al langer een feit, maar de coronacrisis duwt ons nu verder de dieperik in. Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg, wil weliswaar ook vooruit kijken: “De ene sector krijgt serieuze klappen, maar we zien dat de export en bouwsector proberen stand te houden in deze uitzonderlijke tijden. Dit bevestigt dat we moeten blijven doorgaan om onze economie te redden. Er is politiek leiderschap nodig voor een slimme en gefaseerde heropstart.” 

Conjunctuur

Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB (april 2020 – september 2020)


Het IMF verwachtte deze week een krimp van de Belgische economie met 6,9%. Daar waar we in het begin van het jaar nog voorzichtig positief waren en dachten dat we een opwaartse knik in de conjunctuurbarometer konden waarnemen, zijn vandaag de kaarten helemaal anders geschud. 

In de huidige voorspelling staat onze conjunctuurbarometer op 68,6 indicatorpunten. Het verlies van ruim 9 indicatorpunten op één maand tijd komt overeen met het verlies dat onze regionale economie doormaakte tussen juni 2019 en maart 2020. 

"Het verlies op één maand tijd komt overeen met het verlies dat onze regionale economie doormaakte tussen juni 2019 en maart 2020."

Volgens de voorspelling zakken we tegen september 2020 nog verder naar 60,9 indicatorpunten. Dit komt overeen met driekwart van de terugval van heel 2019. Bovendien is dit het laagste cijfer dat we noteren voor onze conjunctuurbarometer in de laatste vijf jaar. 

De export en bouwsector houden voorlopig stand. Het is vooral de automobielsector die de eerste harde klappen te verduren krijgt ten gevolge van corona. Geplande aankopen worden misschien uitgesteld, maar daarom niet volledig afgevoerd. Ook op de arbeidsmarkt zien we vanaf maart de eerste tekenen van een ommekeer in negatieve zin optreden. 

“Gefaseerd plan nodig”

“Deze conjunctuurbarometer ligt in de lijn van onze verwachtingen. De coronacrisis raakt onze economie hard, maar er zijn met de bouwsector en export ook twee lichtpunten”, zegt Johann Leten. “Als we deze steunpilaren willen vrijwaren van nog meer schade, dan is er politiek leiderschap nodig. We hebben dringend een slim plan nodig om onze bedrijven te heropstarten en onze economie terug te lanceren.”

De gedelegeerd bestuurder ziet dat als een absolute noodzaak: “We moeten een gezond evenwicht afwegen tussen drie domeinen: gezondheid, samenleving en economie. Daar is politiek leiderschap voor nodig, want zij zijn verantwoordelijk voor de sanitaire, economische en sociale risico's.

"We zijn alvast hoopvol met de intentie van de regering om de heropstart te organiseren op basis van protocollen”

De economie moet volgens Voka – KvK Limburg maximaal heropgestart worden met minimale gezondheidsrisico’s. “De klemtoon bij een heropstart moet sowieso liggen op veiligheid. We zijn alvast hoopvol met de intentie van de regering om de heropstart te organiseren op basis van protocollen”, zegt Johann Leten.

“Wanneer een bedrijf door middel van een protocol kan aantonen dat het veilig terug aan de slag kan, moet ze die kans ook krijgen. De bedoeling is om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen over een protocol op sector- en bedrijfsniveau. Wanneer dit er is, staat niets een vervroegde, veilige opening van onze bedrijven nog in de weg. Wij hebben de inhoudelijke gesprekken met de bevoegde instanties alvast opgestart.”

Sterke start zwakt af

De eerste twee maanden van 2020 kenden een sterke start wat het aantal startende bedrijven betreft. In maart zien we een eerste dip. In vergelijking met maart 2019 zakt het aantal nieuwe starters met 12% tot 442 starters. Het aantal starters ligt voor het eerste kwartaal van 2020 nog wel hoger dan het eerste kwartaal van 2019 maar de komende zou dit wel een snel kunnen keren.