Skip to main content
  • Nieuws
  • Zachte herfsttemperaturen voor Limburgse economie

Zachte herfsttemperaturen voor Limburgse economie

  • 02/11/2017

De resultaten van onze conjunctuurbarometer liggen in de lijn van vorige maand. In juni 2017 bereikte de conjunctuurbarometer een historische piek waarna een terugval zich aankondigde. Die blijft echter uitvlakken maar van een nieuw opwaarts conjunctuurelan is er voorlopig nog geen spoor. Toch blijft de Limburgse economische herfstperiode nog zacht en noteren we rond de jaarwisseling een activiteitsniveau dat historische hoge toppen scheert.

barometer
We scheren nog steeds historische hoge toppen.

Lees hier de volledige conjunctuurbarometer

Na de historische 101,93 indicatorpunten in juni 2017 valt de conjunctuurbarometer zoals eerder aangekondigd in december 2017 terug tot 97,36 indicatorpunten. Die evolutie impliceert dat de eerder geboekte activiteitswinst quasi volledig afgeroomd wordt. Want in januari 2017 bedroeg onze conjunctuurindicator immers 96,06 punten. Binnen dit scenario zou de activiteitswinst voor 2017 dan ook 1,3 indicatorpunten bedragen. Maar we scheren nog steeds historische hoge toppen rond de jaarwisseling met ons conjunctureel activiteitsniveau. Dat is economisch positief.

Neerwaarts

Toch is momenteel het einde van de neerwaartse conjunctuurfase nog niet in zicht. In de loop van het eerste kwartaal van 2018 zou de economische activiteit verder inkrimpen tot 89,16 indicatorpunten. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om een uitgebreide afkoelingsfase. Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat er op korte termijn een steile recessie in het vooruitzicht ligt.

Export blijft onze conjunctuurontwikkeling voorlopig nog ondersteunen. De impact ervan neemt echter wel gevoelig af in vergelijking met de voorgaande maanden. In de bouwsector zien we dat aan de terugval van de residentiële bouwactiviteit op relatief korte termijn een einde lijkt te komen. Het terreinverlies stabiliseert zich verder. De slagkracht van de niet-residentiële bouw trekt verder aan. Maar van een werkelijke opwaartse bijdrage aan de conjunctuurontwikkeling is op korte termijn nog niet direct sprake.

Startersrecord

De automobielsector blijft sterk presteren. Op korte en zelfs middellange termijn blijft de sector dan ook het conjunctuurverloop ongetwijfeld verder ondersteunen. In de toeristische sector blijven de bezettingsgraden substantieel onder de realisaties van een jaar geleden. Op korte noch middellange termijn blijkt zich hierin een kentering aan te dienen. Maar de sector gedraagt zich op middellange termijn eerder conjunctuurneutraal. De werkloosheid blijft tot en met het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar -10,24% onder het niveau van vorig jaar. Met 504 starters lijkt het aantal startende ondernemingen nog steeds op een recordkoers af te stevenen.

starters
De starters stevenen dit jaar weer op een record af.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg reageert voorzichtig positief: “Onze conjunctuurbarometer overschrijdt nog de kaap van 100 indicatorpunten en rond de jaarwisseling verwachten we ook historische conjunctuurtoppen. Toch mogen we zeker niet indommelen ook al vlakt de terugval verder uit en is er geen sprake van een steile recessie op korte termijn.”

Deelindicatoren

Deelindicatoren