Skip to main content

Zacht jaareinde in zicht

  • 27/12/2018

De zachte landing van onze conjunctuurbarometer wordt opnieuw bevestigd in de cijfers. Ondanks de daling van het consumentenvertrouwen doen de sectoren in onze conjunctuurbarometer het vrij goed. Bovendien blijft het aantal starters exponentieel toenemen. De piek van begin 2018 ligt achter ons maar we kunnen wel besluiten dat de onheilspellende donderwolken die in de zomer werden aangekondigd zijn overgewaaid.

Van piek naar zachte landing in 2018

We startten 2018 met een conjunctuurpiek van 115 indicatorpunten om in december te landen op een niveau van 102.81 indicatorpunten. De voorbije maanden flirtte de conjunctuurbarometer een paar keer met de 100-puntengrens, maar we sluiten het jaar nog af boven de 100 punten. De krimptendens is na de zomer wel degelijk uitgevlakt. Op basis van de huidige cijfers is het verlies t.o.v. het begin van het jaar dus -10.5 indicatorpunten.

Starters op weg naar nieuw recordjaar

Opnieuw dragen alle sectoren hun steentje bij tot de zachte landing. De exportprestaties blijven sterk boven het niveau van vorig jaar. Ook de bouwactiviteit is nog een drijvende kracht achter de regionale conjunctuurontwikkeling. Het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen ligt hoger dan een jaar geleden. De stagnatietendens in de toeristische sector lijkt afgewend met een solide expansietendens in het vooruitzicht. De werkloosheid blijft nog steeds -7% onder het niveau van vorig jaar. Het aantal starters blijft sterk toenemen. De recordcijfers van 2017 zullen volgende maand wellicht al geschiedenis zijn.

Johann Leten besluit: “De zachte landing in onze conjunctuurbarometer is enkel en alleen te danken aan de kracht van onze ondernemingen. Het was een politiek woelig jaar waarbij we bovendien het jaar hebben afgesloten met een anticlimax. Bedrijven zoeken met man en macht naar personeel om vacatures in te vullen om hun groei te kunnen realiseren en nemen dus risico’s wanneer een afkoelende conjunctuur zich aanmeldt. Maar ze durven wel hun verantwoordelijkheid opnemen en beslissingen nemen. Deze ondernemers kunnen een bron van inspiratie zijn voor de lichting starters die het afgelopen jaar weer boven het doopvont werd gehouden. Politieke impasse, stakingen,… Het heeft onze Limburgse ondernemingen alvast niet tegengehouden om te investeren en te durven ondernemen.