Skip to main content
  • Nieuws
  • Workshop: Hoe behoud ik mijn werkloosheidsvergoeding?

Workshop: Hoe behoud ik mijn werkloosheidsvergoeding?

  • 28/08/2018

Er verscheen een foto op Facebook van een raamaffiche aan het ABVV-vakbondskantoor in Ronse. Het had de titel: ‘Hoe behoud ik mijn werkloosheidsvergoeding – workshop.’

Rudi De Kerpel

Gezien we in tijden van fake news leven, ging ik ervan uit dat dit een gemanipuleerde post was van een of ander gefrustreerd vakbondslid of ondernemer. Dus stuurde ik een vriend, die vlakbij woont, op pad om te checken of de affiche er wel echt hing. Een paar uur later kreeg ik een foto doorgestuurd van hetzelfde raam met dezelfde affiche: dus geen fake news!

Dat ze openlijk zo’n workshop afficheren zonder enige gêne toont nogmaals aan hoe versteend en wereldvreemd de vertegenwoordigers van onze medewerkers zijn geworden. 
We kunnen alle dagen vaststellen dat de vakbond geen syndicale maar een politieke beweging is geworden. Dat werd onder andere nog eens pijnlijk duidelijk toen het Gentse ABVV door de knieën ging om het vel te redden van de kandidaat sp.a-schepen terwijl de grieven van de medewerkers - het mogen dragen van een korte broek bij 35 graden – mij als ondernemer redelijk legitiem leken.

Die ontwikkeling is niet alleen uitermate zorgwekkend voor hun leden/werknemers zelf, maar ook voor de organen waarin ze zetelen, zoals de sociale zekerheid en bij uitbreiding de welvaart van het land. Voor vakbonden blijft werken, in welke vorm dan ook, iets waar je blijkbaar ‘tegen’ moet zijn. 
Dat werken ook zorgt voor zingeving, persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvreugde en sociaal contact, blijft voor hen duidelijk ondenkbaar. In die context komt de nieuwste hype van burn-out hen dan ook goed uit. Het zijn blijkbaar de 38 uren per week die bepalend zijn voor de levenskwaliteit van de werknemer, maar wat hij die andere 130 uren uitspookt, doet er blijkbaar niet toe. 

De door hen zo gekoesterde sociale zekerheid zal daardoor in de toekomst bedreigd worden. Waar het oorspronkelijk een vangnet was om de broodwinner en zijn gezin te beschermen bij werkloosheid werden de mazen vergroot waardoor men er zelfs nu terecht kan om deeltijds op zijn kinderen te passen… van welvaartstaat gesproken. Zonder een permanente instroom van middelen weet iedereen echter dat zo’n fonds niet kan blijven bestaan. 

Het is dan ook onbegrijpelijk dat vakbonden niet actiever een beleid steunen dat ertoe bijdraagt dat er door extra tewerkstelling meer geld in de kas van de sociale zekerheid belandt, door bijvoorbeeld werklozen te motiveren een aangepaste job te zoeken. De beste remedie tegen armoede is nog altijd werken.

De overheid zou beter een premie betalen aan eender welke organisatie die een werkloze aan het werk helpt in plaats van de vakbonden te vergoeden voor een nutteloze prestatie van het uitbetalen van een werkloosheidsvergoeding. Waarom zouden ze niet, zoals VDAB met T-Interim, hun pool werklozen kunnen helpen matchen met de vraag uit de bedrijfswereld? Het zou economisch in ieder geval een positievere bijdrage leveren dan ze uit de arbeidsmarkt houden. 

Bovendien menen ze een aantal ‘verworven rechten’ te moeten in stand houden die eigenlijk ‘bedorven rechten’ zijn met stakingen die meer op straatterrorisme lijken dan op protestbetogingen die werkelijk om iets fundamenteels gaan. 

Daarom is het te betreuren dat deze regering nog steeds geen meerderheid kan vinden om de aansprakelijkheid van vakbonden ingang te laten vinden. Gelukkig zijn er moedige rechters (in Antwerpen) die een dam opwerpen tegen ongebreideld vandalisme en geen onderscheid maken tussen wie ze aanricht: boef of vakbondslid!

Laat ons hopen dat er snel een generatie van jonge vakbondsmensen opstaat die niet alleen staat voor een moderne organisatie maar die meedenkt met het bedrijfsleven: niet alleen over de rechten van hun leden maar ook over de toekomst van onze bedrijven.

 

Rudi De Kerpel

 

REAGEREN? RUDI@DEKERPEL.COM

 

(Vrije Tribune - onder de redactionele verantwoordelijkheid van de auteur)

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka