Skip to main content
  • Nieuws
  • Wordt uw bedrijf ook getroffen door wereldwijde antidumpingmaatregelen?

Wordt uw bedrijf ook getroffen door wereldwijde antidumpingmaatregelen?

  • 05/09/2018

Het valt meer en meer op dat antidumpingmaatregelen misbruikt worden door bepaalde internationale bedrijven om concurrenten uit de markt te weren. Kreeg u ook al te maken met antidumpingonderzoeken tegen uw onderneming? Of hebben antidumpingonderzoeken en -heffingen indirect een impact op uw bedrijf? Laat het ons zeker weten via Daphne Renier.

Antidumpingonderzoeken en -heffingen hebben als doel om internationaal dumpingpraktijken op de eigen markt aan te pakken. Het dumpen van goederen wordt beschouwd als het exporteren en verkopen van goederen onder de normale marktwaarde van het product, vaak vanwege overproductie en overcapaciteit op de thuismarkt. Lokale spelers worden door buitenlandse dumping uit de markt geconcurreerd en gaan vaak overkop. Zij kunnen hiervoor klacht indienen bij hun nationale overheid om een onderzoek op te starten tegen de buitenlandse concurrenten. De overheid kan na uitgebreid onderzoek beslissen om antidumpingheffingen te innen bij de import van deze buitenlandse ‘gedumpte’ goederen in de betrokken markt. Een bekende antidumpingzaak was die van toenmalig EU-commissaris voor Handel, Karel De Gucht, tegen de Chinese zonnepanelen.Dumping

De internationale spelregels rond de antidumpingmaatregelen zijn vastgelegd in het GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, van de Wereldhandelsorganisatie. Antidumping valt onder de exclusieve bevoegdheid van de EU. Dit betekent enerzijds dat de EU verantwoordelijk is voor het openen van onderzoeken in het buitenland wanneer Europese bedrijven klachten zouden indienen, anderzijds is de EU ook verantwoordelijk voor de correcte toepassing van antidumpingonderzoeken gericht tegen Europese bedrijven.

Misbruik

Niettegenstaande valt het meer en meer op dat antidumpingmaatregelen misbruikt worden door internationaal actieve bedrijven met een vestiging in een bepaald land om Europese concurrenten uit de markt te weren.

Dit is een bekommernis van onze ondernemers die Voka West-Vlaanderen ter harte neemt. Daarom willen we de bezorgdheden van onze ondernemers hierover in alle confidentialiteit verzamelen om federaal, Europees en bij de WTO aan te vechten.

Heeft u ook te maken met antidumpingonderzoeken tegen uw bedrijf? Of hebben antidumpingonderzoeken en -heffingen op een indirecte wijze een impact op uw bedrijf? Dan kunt u contact opnemen met daphne.renier@voka.be. Dan zorgen wij ervoor dat uw belangen verdedigd worden, u voldoende geïnformeerd wordt en eventueel best-practices kunt uitwisselen met andere getroffen ondernemingen.

Contactpersoon

Daphne Renier

Kennis & advies/Internationaal ondernemen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag