Skip to main content
  • Nieuws
  • Women In Power: Voka-debat met uitsluitend vrouwelijke politici

Women In Power: Voka-debat met uitsluitend vrouwelijke politici

  • 04/04/2019

Scherpe tegenstellingen rond quota maar eensgezindheid over noodzaak vliegwet.

Op woensdag 3 april 2019 organiseerde Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant haar eerste debat in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019, genaamd ‘Women In Power’. In hotel The Fourth in Leuven werd het podium deze keer bemand door uitsluitend vrouwelijke politici. De deelneemsters aan het debat bezetten elk een prominente plaats op de Vlaams-Brabantse kieslijsten van hun partij en kruisten vandaag de degens rond de dossiers die van prioritair belang zijn voor de Vlaams-Brabantse ondernemers.

Foto women in power
Foto: Guy Lambrechts

Hotel The Fourth in Leuven was het prachtige decor voor dit unieke debat tussen vrouwelijke politici die volgende maand allen zullen meedingen naar de gunst van de Vlaams-Brabantse kiezer. “Dit opzet met uitsluitend vrouwelijke politici was een mooie opportuniteit om enkele van de prominente thema’s in de verkiezingscampagne vanuit een ander perspectief te benaderen”, aldus Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

De volgende dames namen deel aan het debat: Karin Brouwers (CD&V; tweede plaats Vlaams Parlement); Darya Safai (N-VA; derde plaats Kamer); Danielle Vanwesenbeeck (Open VLD; vierde plaats Kamer); Katia Segers (SP.A; Tweede plaats Vlaams Parlement); Jessika Soors (Groen; lijsttrekker Kamer) en Katleen Bury (Vlaams Belang; tweede plaats Kamer). De thema’s die aan bod kwamen waren klimaat, mobiliteit/Brussels Airport en de ondervertegenwoordiging van vrouwen aan de top van de ondernemingen en de politiek.

Opmerkelijk waren de scherpe tegenstellingen rond de wijze waarop de doorstroming van vrouwen naar de top moet worden gefaciliteerd. Katia Segers (SP.A) toonde zich een overtuigde voorstander van quota, daar waar Darya Safai (N-VA) wees op de oneerlijkheid van zulke positieve discriminatie en de vrouw opriep haar plaats aan de top op te eisen. Karin Brouwers (CD&V) hekelde naast de loonkloof ook de loopbaankloof en riep op tot extra initiatieven om de combinatie werken-gezin mogelijk te houden.

In de zeer actuele klimaatdiscussie benadrukte Jessika Soors (Groen) dat haar partij als enige een volledig berekend klimaatplan op tafel heeft gelegd, waarop ze de andere partijen opriep te volgen. Danielle Vanwesenbeeck (Open VLD) vond een eventuele afschaffing van de salariswagens allerminst opportuun, maar ziet net kansen om dankzij groene salariswagens het hele wagenpark via de tweedehandsmarkt te vergroenen.

foto women in power
Foto: Guy Lambrechts

Brussels Airport

In het debat over Brussels Airport waren alle partijen overtuigd van de noodzaak van een vliegwet, die een rechtszeker kader moet scheppen waarbinnen Brussels Airport zich verder kan ontwikkelen. Ook weerklonk de roep van SP.A en Groen om een onafhankelijke intendant aan te stellen om zo de politieke impasse rond de luchthaven te doorbreken. Katleen Bury (Vlaams Belang) herhaalde de eis voor rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden en benadrukte ook het belang van een level playing field, regionale luchthavens mogen geen voordelen krijgen die de nationale luchthaven worden ontzegd.

In een tussenkomst beklemtoonde algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant Pieter Van Biesbroeck het belang van de tewerkstelling op en rond de nationale luchthaven, de tweede grootste economische motor van het land. “Met 20.000 directe en 40.000 indirecte jobs is de nationale luchthaven een cruciale bron van werkgelegenheid in Vlaams-Brabant en Brussel. Indien gekozen wordt voor groei kan de luchthaven tegen 2040 aan 120.000 mensen een job bieden.”

In ons magazine Ondernemers van mei krijg je een uitgebreider verslag.

Meer info

Organisatrice:
Fientje Moerman
Belangenbehartiging
fientje.moerman@voka.be

Robin Goossens
Woordvoerder – Adviseur Belangenbehartiging
+32 477 40 36 46
robin.goossens@voka.be

 

Proximus