Skip to main content

Wijziging dual-use-Verordening

  • 23/01/2020

Dual-use-goederen zijn goederen, software en technologie die gewoonlijk worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar die militaire toepassingen kunnen hebben of kunnen bijdragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens (WMD). 

De controle op de handel in dual-use-goederen werd op Europees niveau geregeld met de publicatie van EU-verordening 428/2009.  
In België zijn de regio’s bevoegd voor de omzetting en toepassing van deze wetgeving. Het is de Belgische douane die bij uitvoer van deze goederen toezicht houdt op de naleving van de dual-use-wetgeving.  
Regelmatig wordt de lijst van de goederen die onderhevig zijn aan dual use aangepast. Dit was ook het geval met de publicatie van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2199.   
 

Welt white paper
IMU - Altez 0110
Ontdek onze vacatures!
Gosselin
IMU - Sport Vlaanderen
Proximus
Plan je bezoek in ons Experience Center!
VZW_IMU_GROUPS