Skip to main content
  • Nieuws
  • Welke bedrijven moeten volgens de CSRD een duurzaamheidsrapport publiceren?

Welke bedrijven moeten volgens de CSRD een duurzaamheidsrapport publiceren?

  • 01/03/2022

De afkorting CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze nieuwe regelgeving – in april 2021 voorgesteld door de Europese Commissie – verplicht een grote groep bedrijven vanaf 2023 te rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten, inclusief toetsing van deze informatie door een accountant.

Deze nieuwe richtlijn vormt een uitbreiding op de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) uit 2014 die grote beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen verplicht om niet-financiële informatie te publiceren. Die duurzaamheidsrapportage is een wetgevend initiatief op basis van de ondertussen alom bekende Europese Green Deal, die acties opsomt om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050, inclusief het behalen van klimaatdoelstellingen.

Die Europese Green Deal zag het levenslicht in 2019, als vervolg op het in 2018 gepubliceerde Europese Actieplan Duurzame Financiering. Het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 vormde de aanzet voor deze actieplannen.

De recente Conference of the Parties (COP)26 in Glasgow (november 2021) moet de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs levendig houden. Concreet blijft het de ambitie om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot twee graden Celsius, en bij voorkeur maximaal anderhalve graad.

Terug naar de Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze nieuwe richtlijn verruimt de scope van bedrijven die een duurzaamheidsrapport moeten publiceren met ondernemingen die aan twee van de volgende voorwaarden voldoen: meer dan 250 medewerkers en/of een (netto-)omzet van meer dan 40 miljoen euro en/of een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro.

Als gevolg van deze ruimere scope zullen circa vijfmaal meer ondernemingen een duurzaamheidsrapport moeten voorzien dan wat momenteel het geval was. Dat rapport moet klaar zijn op 1 januari 2024, op basis van gegevens van 2023. Een aantal specifieke vereisten worden opgenomen:

• volgens rapportagestandaarden die momenteel opgesteld worden door de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group);
• een verplichte externe audit van het duurzaamheidsrapport op feitelijke juistheden en vorm-
vereisten;
• het publiek beschikbaar stellen op het ESAP (European Single Access Point);
• zowel retrospectieve, huidige als toekomstige blik op korte, middellange en lange termijn van de bedrijfsstrategie;
• het in kaart brengen van de gevolgen op de waardeketen van het bedrijf (zowel binnen als buiten de EU).

In elk geval betekent dit voor veel bedrijven dat ze momenteel vol aan de bak moeten om in 2023 klaar te zijn en te voldoen aan deze verplichting. 
 

duurzaamheid

Contactpersoon

Amber Zentjens

Adviseur internationalisatie

Artikel uit publicatie