Skip to main content
  • Nieuws
  • Webplatform Voka - KvK Mechelen-Kempen in opbouw

Webplatform Voka - KvK Mechelen-Kempen in opbouw

  • 28/12/2017

Een nieuwe Kamer, een aangepaste webidentiteit! Vanaf 1 januari 2018 ziet de nieuwe Kamer, Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen het levenslicht en daardoor verandert ook ons webplatform. Waar je voordien de Kamers Voka - KvK Mechelen en Kempen afzonderlijk terugvond op onze Voka-website, staat nu een nieuwe identiteit: Mechelen-Kempen. De komende weken zal deze online identiteit vorm krijgen. Tot die tijd kan je nog steeds terecht bij elke afzonderlijke identiteit. 

De Raden van Bestuur van Voka – Kamers van Koophandel Mechelen en Kempen hebben beslist om over te gaan tot een fusie tussen beide Kamers. Vanaf 1 januari 2018 ziet de nieuwe vzw Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen het levenslicht, met het behoud van de twee bestaande zetels in Mechelen en Geel. 

Met deze fusie willen beide Kamers jou een nog betere dienstverlening op maat en een nog ruimer netwerk aanbieden. De lokale werking blijft ook in dit verhaal één van onze allergrootste prioriteiten.

De komende weken wordt er aan het webplatform van deze nieuwe Kamer volop gewerkt en worden systematisch alle gegevens en informatie van beide afzonderlijke platformen overgezet. Zolang dit proces niet is afgerond, kan je beide afzonderlijke platformen van respectievelijk Mechelen en Kempen nog steeds blijven raadplegen. Zodra de nieuwe identiteit 'Mechelen-Kempen' klaar is, verdwijnen de afzonderlijke identiteiten op de webpagina. 

Heb je nu al een prangende vraag of is iets onduidelijk? Laat het ons weten via: info.kvkmk@voka.be.

Advertentie Vermant - mei