Skip to main content
  • Nieuws
  • “We investeren echt in onze relatie”

“We investeren echt in onze relatie”

  • 11/04/2019

Mathieu en Jonathan Bouhy zijn de derde generatie aan het roer van de Luikse onderneming Elneo. Ze namen het bedrijf over in 2016. In hun vestiging in Wetteren praten ze openhartig over het familiebedrijf en de impact ervan op hun relatie als broers. “We willen absoluut voorkomen dat kleine problemen of frustraties groeien.”

Elneo
Mathieu en Jonathan Bouhy: “We hebben het bedrijf niet ‘gekregen’: we hebben het gekocht en risico genomen.”

Hoe was het om op te groeien als zonen van een ondernemer?  

Jonathan: Onze vader voerde work-life balans hoog in het vaandel. Hij praatte thuis zelden over het werk. We werden wel betrokken. Al vanaf de leeftijd van twaalf staken we in de vakantie een handje toe in het bedrijf: inventaris maken, brieven plooien … Maar we werden nooit onder druk gezet om in het bedrijf te komen. Ook nu komen we elke zondag samen met de familie. We eten samen en hebben het over privézaken, maar niet over het bedrijf. Onze grootouders zaten samen in de zaak en praatten ook thuis de hele tijd over het werk. Dat wou onze vader vermijden. 

Mathieu: We hebben allebei ervaring opgedaan in andere ondernemingen. We zijn naar Elneo gekomen omdat we daarvoor gekozen hebben, omdat we dat wilden doen en het ook goed was voor onze gezinnen. We hebben nog een broer en zus die in de medische wereld actief zijn, en dat is nooit een probleem geweest. We hebben het bedrijf van binnenuit grondig leren kennen vóór we het management overnamen.  

Jonathan: Toen onze grootvader een trombose kreeg, hebben onze vader en oom het bedrijf plots moeten overnemen. Ze waren onvoorbereid. Dat heeft onze vader willen vermijden: hij is op tijd begonnen met het voorbereiden van de transitie.  

Jullie kozen er enkele jaren geleden voor om niet alleen het management van het bedrijf op jullie te nemen, maar ook alle aandelen over te kopen. Waarom? 

Jonathan: Wij zijn de derde generatie en de aandelen waren verspreid over de gezinnen van onze vader, oom en tante. In totaal, met de neven en nichten erbij, waren er 13 aandeelhouders die samen beslissingen namen. Met zo’n grote groep moet je altijd compromissen sluiten. Bovendien zijn de meesten niet actief in het bedrijf en in de sector. Ze kennen de sector, de activiteiten en de markt niet voldoende.  

Mathieu: Wij hadden een duidelijke visie met het bedrijf, we wilden investeren en uitbreiden. Wij zaten op één lijn, met ons twee. We wilden vooruit gaan zonder deze ingewikkelde structuur. Een bijkomende motivatie was dat het bedrijf op die manier écht van ons werd. We namen risico door deze investering te doen. Hierdoor groeide het verantwoordelijkheidsgevoel, net als de dynamiek.  

De overname nam meer tijd in beslag dan voorzien. Verliep het proces moeizaam?  

Mathieu en Jonathan BouhyMathieu: Eigenlijk niet, maar het is erg belangrijk om dit niet te overhaasten. Iedereen moet zich er goed bij voelen, er is enorm veel communicatie nodig. Om de zaken wat te vereenvoudigen, werden de gezinnen van onze vader, oom en tante elk vertegenwoordigd door een onderhandelaar. Zo heb je drie partijen rond de tafel in plaats van dertien.  

Jonathan: De eerste stap was aandacht besteden aan het emotionele aspect: niemand had ooit overwogen om het bedrijf te verkopen. Wij moesten hen laten zien dat deze verkoop geen verraad betekende aan wat onze grootouders hadden opgebouwd. We moesten aantonen dat we het beste voor hadden met Elneo, dat dit de beste manier was om een mooie toekomst te garanderen voor het familiebedrijf.  

 

Nemen jullie nu alle beslissingen alleen? 

Jonathan: We kunnen altijd bij onze vader terecht voor advies, maar we nemen de beslissingen wel zelf.  

Mathieu: We hebben bovendien een externe adviseur in onze raad van bestuur: Philippe Gillain. Hij heeft tonnen ervaring in de industrie, komt met frisse ideeën en kan zonder emotionele belasting naar het bedrijf kijken.  

Jonathan: We hebben ook veel steun aan het netwerk ‘Groupement des Chefs d’Entreprise du Québec’. Dit zijn allemaal bedrijfsleiders van familiale bedrijven met meer dan tien medewerkers. We zitten in twee verschillende groepen om het maximum te halen uit dat netwerk. Die ervaringsuitwisseling is van onschatbare waarde.  

Hoe verdelen jullie de taken onderling? 

Jonathan: We hebben ervoor gekozen om de afdelingen onder elkaar te verdelen. Op dit moment doe ik de activiteit compressoren, en Mathieu de activiteiten instrumentatie en pneumatiek. We hebben ons voorgenomen om elke drie jaar om te wisselen omdat we willen voorkomen dat de activiteiten uit elkaar groeien en twee verschillende bedrijven gaan vormen.  

Mathieu: We hebben verschillende karakters, elk met onze sterke kanten. We willen daar maximaal voordeel uit halen. Maar we zijn wel volwaardige back-up voor elkaar.  

Jonathan: We respecteren ook elkaars afdeling: transparantie is belangrijk, het moet voor iedereen duidelijk zijn waarvoor ze bij wie terecht kunnen. Ik zal nooit een beslissing nemen op Mathieu’s domein zonder met hem te overleggen. De medewerkers weten dat. Beslissingen in HR  nemen we samen.  

Het is een cliché dat de derde generatie in een familiebedrijf het vaak niet goed doet…  

Mathieu: Ik denk dat het cliché niet klopt, maar los daarvan is het niet op ons van toepassing. Wij hebben het bedrijf immers niet ‘gekregen’. Wij hebben het gekocht, wij hebben erin geïnvesteerd, wij nemen zelf het risico. Het belangrijkste is dat de nieuwe generatie de capaciteiten, het zelfvertrouwen, de wil en passie heeft om de zaak over te nemen. En dat de vorige generatie vertrouwen heeft in de nieuwe en kan loslaten. Dat is bepalend voor elke transitie.  

Samen een bedrijf leiden, heeft dat invloed op jullie band als broers?  

Mathieu: Het grote voordeel is dat je nooit een blad voor de mond neemt. Je bent heel direct en vertrouwt elkaar volledig. We hebben zeer veel aandacht voor onze relatie als broers. 

Jonathan: We hebben zelfs een coach die we om de drie maand spreken, puur gericht op onze persoonlijke relatie. We willen absoluut voorkomen dat kleine problemen of frustraties groeien en roet in het eten gooien. We investeren dus echt in onze relatie. 

Elneo
Persluchtspecialist Elneo ontstond in Luik (onder de naam Technofluid) en vierde onlangs zijn 50ste verjaardag. In 2011 werd de vestiging in Wetteren opgericht. Intussen is Elneo in Vlaanderen even groot als in Wallonië, en de sterkste groei wordt verwacht in Vlaanderen.  

 

“We nemen elk een deel van de activiteiten voor onze rekening en wisselen om de drie jaar.”

“We hebben verschillende karakters, en we willen daar maximaal voordeel uit halen.”

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat