Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Waterintensieve bedrijven hebben geen alternatief bij watertekort

Waterintensieve bedrijven hebben geen alternatief bij watertekort

  • 30/04/2019

Uit een bevraging van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bij 268 waterintensieve bedrijven, blijkt dat 9 op 10 bedrijven nog onvoldoende voorbereid zijn op een mogelijk watertekort en afschakelplan. Zo geeft 81% aan dat ze geen preventieve maatregelen kunnen nemen en 80% kan niet overschakelen op alternatieve waterbronnen. “In geval van waterschaarste is het voor de veiligheid en voedselgezondheid noodzakelijk dat deze bedrijven water kunnen blijven gebruiken. Bij de opmaak van een afschakelplan moeten deze bedrijven daarom de nodige prioriteit krijgen. Zo niet, zijn er risico’s voor de veiligheid en volksgezondheid. De bedrijven vragen ook een duidelijk aanspreekpunt voor informatie vanuit de overheid en flexibelere wetgeving”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

De droge zomer van 2018 kan ook gevolgen hebben in 2019 en de volgende jaren. Een afschakelplan in geval waterschaarste is nog in opmaak; daarom peilde Voka bij een grote groep van waterintensieve bedrijven naar de mogelijke gevolgen van zo’n plan. Daaruit komen opvallende resultaten. 7 op de 10 bedrijven vreest een watertekort, maar 9 op 10 heeft nog geen noodplan voor als er waterschaarste heerst. “We gaan de bedrijven sensibiliseren om hier werk van te maken, maar er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de overheid”, vindt Hans Maertens.

bedrijven watertekort

Want 81% van de bedrijven geeft aan dat ze geen preventieve maatregelen kunnen nemen. 80% kan ook niet overschakelen op alternatieve waterbronnen. Zo is water van drinkwaterkwaliteit een vereiste in de voedingsindustrie en hebben andere bedrijven voldoende water nodig om machines veilig te kunnen koelen. “De overheid moet deze waterintensieve bedrijven de juiste prioriteit geven bij het afschakelplan dat nog in opmaak is. De economische belangen zijn groot. De waterintensieve bedrijven in Vlaanderen zijn goed voor 33% van de toegevoegde waarde en 22% van de jobs. Er staat dus heel wat op het spel”, waarschuwt Hans Maertens.

Duidelijke communicatie en flexibele wetgeving

Uit de bevraging blijkt ook dat de bedrijven een aanspreekpunt vragen dat tijdige en heldere communicatie kan voorzien naar de bedrijven toe: Waar en voor welke waterbron zal er eventueel een tekort optreden? Welke alternatieve waterbronnen zijn er in de omgeving beschikbaar?Daarnaast zijn de bedrijven ook vragende partij voor flexibele wetgeving zodat ze onderlinge waterstromen gemakkelijker kunnen uitwisselen.

“Water leek een vanzelfsprekendheid, maar dat is het duidelijk niet. En in tegenstelling tot energietekorten die we kunnen opvangen met tijdelijke maatregelen, is dat voor waterschaarste niet het geval. Bedrijven zonder water zetten, kan ernstige gevolgen hebben voor de voedselveiligheid, voor de veiligheid binnen de bedrijven of het milieu. Dus moeten ze de juiste prioriteit en flexibiliteit krijgen van de overheid in het op te maken afschakelplan. Wij zullen de bedrijven ook verder sensibiliseren, hoewel de bedrijven al veruit de meeste inspanningen hebben geleverd om hun waterverbruik te verminderen. We roepen de overheid dan ook op om samen met de bedrijven naar gepaste maatregelen te zoeken”, aldus Hans Maertens.

De cijfers uit onze Voka-studie op een rijtje:

  • 7/10 vreest watertekorten maar…
  • 9/10 heeft nog geen noodplan over wat te doen als er een tekort is
  • 46% kan nog niet goed inschatten wat de gevolgen zijn
  • 54% die wel inschattingen maakt, vreest vooral het (gedeeltelijk) stilvallen van productie, veiligheidsproblemen, logistieke problemen of stijgende grondstofprijzen
  • 81% kan geen preventieve maatregelen nemen
  • 80% kan niet overschakelen op alternatieve waterbronnen

Contactpersoon

imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce